• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Aanbestedingsinstituut: Gemeente Vlissingen trekt verbod op negatieve bedragen in de inschrijfstaat in

Aanbestedingsinstituut:

Gemeente Vlissingen trekt verbod op negatieve bedragen in de inschrijfstaat in

dinsdag 28 mei 2019

Jos van Alphen

adviseur aanbestedingsrecht
Afbeelding Aanbestedingsinstituut:

Opdrachtgevers vinden het belangrijk dat de opgegeven prijzen betrouwbaar zijn en geen vertekend beeld oproepen van het prijspeil van de inschrijving. Daarom wantrouwen zij negatieve bedragen. Sommigen gaan zelfs zover om negatieve bedragen te verbieden. Zij realiseren zich daarbij niet dat ook creatief kan worden omgegaan met zwarte cijfers.

Het is daarom onverstandig, en bovendien niet proportioneel, om negatieve bedragen te verbieden. Onverstandig omdat de Standaard RAW-Bepalingen voorschriften bevatten die correct gedrag bevorderen en manipulatief inschrijven tegengaan. Niet proportioneel omdat deze voorschriften paritair zijn opgesteld en volgens voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit integraal moeten worden toegepast. Gemeente Vlissingen heeft zich laten overtuigen dat de wens om transparante, betrouwbare inschrijvingen te ontvangen het beste kan worden ingevuld met het volgen van de Standaard RAW-Bepalingen. Zit u in een soortgelijke situatie van afwijkende inschrijvingsvoorschriften? Wij bieden graag de helpende hand.

Nieuws van het Aanbestedingsinstituut

Aanbesteder Opdracht Uiterste datum Pijnpunten
Vitens Weerselo renovatie productiebedrijf 15-7-2019 Gunningscriteria,
tenderkosten
Ons Middelbaar Onderwijs Dr.-Knippenbergcollege Helmond 18-6-2019 Omzeteis,
kerncompetenties
Gemeente Katwijk Bouwteam Katwijk 18-6-2019 Voorwaarden,
selectiecriteria
Gemeente Utrecht Zeeheldenbuurt 17-6-2019 Selectiecriteria,
kerncompetenties
Gemeente Gouda Herinrichting zuidelijk stationsgebied 11-6-2019 Kerncompetenties,
Plan van aanpak