Iedereen gezond op weg naar de eindstreep

Afbeelding Iedereen gezond op weg naar de eindstreep
dinsdag 29 oktober 2019

George Raessens, vice-voorzitter van Bouwend Nederland, en Tjeerd Willem Hobma, directeur van Volandis, hebben een missie: zij willen bedrijven in de bouw en infra stimuleren werk te maken van duurzame inzetbaarheid. En dat doen ze niet voor niets want in een tijd dat de pensioenleeftijd stijgt, de arbeidsmarkt gespannen is en de sector voor een enorme bouwopgave staat, is aandacht voor het menselijk kapitaal van wezenlijk belang. Om ervoor te zorgen dat werknemers in de bouw geestelijk en lichamelijk fit blijven, moeten bedrijven meer werk van duurzame inzetbaarheid maken, stellen Raessens en Hobma in Cobouw.

Bouwend Nederland en Volandis doen dit niet alleen. Het geheel is meer dan de som der delen, zo is het idee: kennis- en adviescentrum Volandis en Bouwend Nederland, organisatie van bouw- en infrabedrijven, hebben hun eigen kanalen. Voor een bereik in de hele sector wordt ook met Cobouw samengewerkt.

Blijven investeren in ontwikkelen

Duurzame inzetbaarheid is volgens Bouwend Nederland een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Al jaren ondersteunt Bouwend Nederland haar lidbedrijven bij het bevorderen van HR in de bedrijven. Met het meerjarenprogramma Blijven investeren in ontwikkelen (BIO) gaat Bouwend Nederland nog een stap verder. De branchevereniging faciliteert lidbedrijven om werk te maken van het blijven ontwikkelen van hun medewerkers en zet daarmee duurzame inzetbaarheid prominent op de kaart van de lidbedrijven.

Cao en de DIA

In de cao Bouw & Infra staat dat iedereen vanaf 20 jaar recht heeft op de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). De DIA wordt iedere vier jaar herhaald. Sociale partners in de bouw en infra zien de DIA als de nieuwe norm. Hobma: “De DIA is een goede manier om na te gaan hoe duurzaam inzetbaar iemand is.” Raessens zegt dat de DIA geen doel op zich mag zijn. “Het gaat om het besef dat werkgevers en werknemers het belang van gezond en veilig werken inzien. Neemt niet weg dat de DIA een uitstekend middel is om daar aan te werken.”
Probleem is dat veel bouwvakkers het nut van deze preventieve aanpak nog onvoldoende inzien. Met name de jonge jongens tussen 17 en 25 die in het mkb werken, zijn lastig te bereiken. Jonge, stoere bouwvakkers die denken dat ze alles aankunnen. “We moeten er echt voor zorgen dat deze jonge talenten niet voortijdig uitvallen, en dat ook oudere vakbekwame vakmensen voor hun bedrijf en voor de sector behouden blijven.”

Gezonde kantines

Volgens Raessens heeft een werkgever verschillende manieren om een werknemer te attenderen op het nut van duurzame inzetbaarheid. “Het is lastig om een werknemer te wijzen op zijn of haar leefstijl, zoals roken of drinken. Je kunt als werkgever wél zorgen voor gezonde kantines. En ik vind dat je een werknemer in sommige gevallen best mag aanspreken op zijn of haar leefstijl, bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek. Stel, iemand is echt zwaarlijvig, dan kun je zo iemand wijzen op een arts of diëtist. Zeg dat je hem of haar niet kunt dwingen, maar dat je het echt doet om te helpen. Zeg desnoods: wij betalen de rekening. Iemand die drie of vier keer per jaar een tijdje ziek is, kun je wat mij betreft ook benaderen. Mijn ervaring is dat er dan echt iets meer aan de hand is dan een griepje. Vráág er als werkgever naar, vraag of er meer aan de hand is en of je iets kunt doen of faciliteren.”

Gezond naar de eindstreep

Bewustzijn creëren en mensen handelingsperspectief bieden, daar draait het de komende tijd om, vinden Raessens en Hobma. Zowel bij werkgevers als werknemers. ‘Werk veilig, houd plezier en kijk vooruit’, om de slogan van Volandis nog een keer aan te halen. Hobma: “Het is geen loze kreet. Met z’n allen kunnen we bedrijven en hun mensen aanmoedigen, verleiden en inspireren om met hun eigen duurzame inzet aan de slag te gaan. Zodat iedereen in de bouw en infra gezond de eindstreep haalt.”
Het hele interview met George Raessens en Tjeerd Willem Hobma is dinsdag 29 oktober 2019 in Cobouw verschenen. Klik hier voor het hele interview.