Algoritmes lossen mismatch tussen woningvraag en -aanbod op

woensdag 11 december 2019
Afbeelding Algoritmes lossen mismatch tussen woningvraag en -aanbod op

In de uitzending van Bouwmeesters van 9 december vertelden de wethouder wonen en een corporatiedirecteur uit Breda hoe de stad met algoritmes en artificial intelligence de woningnood te lijf gaat Te gast waren: Daan Quaars, wethouder Bouwen en Wonen van de gemeente Breda; en Karo van Dongen, bestuurslid van de Bredase woningcorporatie Alwel.

Van flater naar succes

Iedere week begint Bouwmeesters met wat volgens de gasten de bouwflaters en -successen van de afgelopen periode zijn. Daan Quaars (VVD) koos voor een ruime interpretatie van ‘afgelopen periode’ en vindt het dempen van de haven van Breda (tussen 1965 en 2007) een flater: “Oorspronkelijk is dat gedaan om de eerste ondergrondse parkeergarage van Nederland te bouwen, maar gaandeweg hebben we ons beseft dat dat een fout was.” De haven is tegenwoordig weer open en heeft het gebied volgens de wethouder een impuls gegeven: “Zo is van de flater een succes gemaakt.” Karo van Dongen vindt de landelijke verhuurderheffing de grootste flater van dit moment: “Het is onbegrijpelijk dat deze crisismaatregel in onze huidige omstandigheden blijft voortbestaan.” Volgens Van Dongen is de opbrengst van de heffing, die per corporatie in de miljoenen euro’s kan lopen, beter besteed aan de woningcorporaties: “Wij willen investeren. Woningen bouwen en verduurzamen.”

Stadplanoloog combineert complexe data

De gemeente Breda wil de komende vijf jaar zesduizend woningen uit de grond stampen. Om dat project richting te geven, ontwikkelde de gemeente gebiedsprofielen. Op basis van data bepaalt de gemeente waar welke huizen moeten komen. “Dat we informatie verzamelen is niet nieuw”, legt wethouder Quaars uit, “Maar we hebben nu zoveel informatie dat we complexe systemen hebben bedacht om het te combineren.” Algoritmes en artificial intelligence maken de data bruikbaar voor de stadsplanologen van gemeente: “We kunnen bijna op straatniveau kijken wat voor woningen nodig zijn.” Toch wil de wethouder het Bredaase systeem nog niet de nieuwe bijbel noemen: “Bijvoorbeeld in de dorpen zie je dat er informatie uit komt die niet strookt met wat de bewoners zelf aangeven.”

Mismatch vraag en aanbod opgelost

Woningcorporaties zijn volgens Van Dongen blij met de gebiedsprofielen van Breda: “Informatie hadden we al langer, maar deze aanpak maakt het prettiger en toegankelijker.” Van Dongen ziet dat er nog een grote slag moet worden gemaakt om de mismatch tussen woningvraag en -aanbod op te lossen: “De vraag is steeds meer één- of tweepersoonshuishoudens, terwijl het aanbod nog uit gezinswoningen bestaat.” Quaars vult aan: “De uitdaging is om een planning te maken die rekening houdt met ontwikkelingen van de komende dertig jaar.”

Driekwart sneller

Informatie uit een gebiedsprofiel is handig, maar uiteindelijk bepalen ontwikkelaars wat ze bouwen, niet de gemeente. Dat doet volgens Quaars niet af aan de efficiëntie van de aanpak: “Als op basis van dit systeem blijkt dat er ergens meer sociale huur bij moet of juist niet, is het makkelijker afspraken te maken met ontwikkelaars.” De resultaten tot nu toe spreken volgens de wethouder voor zich: “Procedures die normaliter vierhonderd dagen kosten, kosten nu nog maar honderd dagen.” Van Dongen sluit zich hierbij aan: “In veel gevallen lopen de belangen van de gemeente en de belangen van woningcorporaties parallel.”

Duurzaamheid moet saai worden

Nederland is niet alleen aan het bijbouwen. Bestaande woningen worden in het hele land gerenoveerd om aan nieuwe duurzaamheidseisen te voldoen. Houdt het gebiedsprofiel daar rekening mee? Van Dongen: “Het profiel neemt duurzaamheid mee, maar doet dat in algemene termen. Dat is voor ons lastig, want wij willen weten wat we moeten doen.” Volgens Van Dongen doen woningcorporaties in Nederland al veel om bij te dragen aan de verduurzamingsopgave: “Wij willen echt meedoen aan dat Klimaatakkoord.” Zij vindt dat duurzaamheid ‘weer saai’ moet worden: “Het is een tijdlang een controversieel onderwerp geweest, vooral vanwege de kosten. Het moet doodnormaal zijn je woning te verduurzamen.”