De Groene Koers

Afbeelding De Groene Koers

Bedrijven in de bouw-, infra- en groensector werken samen aan emissiereductie van mobiele werktuigen en materieel. Doel is een uitstootvrije sector in 2030.

De rijksoverheid trekt hiervoor vele miljoenen uit in het kader van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen. De Groene Koers is het sectorplatform waar de samenwerking tussen bedrijven vorm krijgt.

Wat doet Bouwend Nederland?

Bouwend Nederland is samen met BMWT, CUMELA en VHG initiatiefnemer van De Groene Koers. Via dit platform delen we kennis en dragen we bij aan koersprojecten om daadwerkelijk tot emissiereducerende maatregelen te komen.

Jorrit van Ommen verenigingsmanager regio-oost