EU Taxonomie: groene en grijze geldstromen

methodiek om mate van duurzaamheid inzichtelijk te maken

Afbeelding EU Taxonomie: groene en grijze geldstromen
vrijdag 25 februari 2022

Met de EU taxonomie wil Europa groene en grijze geldstromen onderscheiden. Het is een methodiek die de mate van duurzaamheid van producten of bedrijfsvoering van bedrijven inzichtelijk moet maken. De EU Taxonomie is nog volop in ontwikkeling. Maar een aantal bedrijven moet al verplicht rapporteren. De publicatie die onder deze pagina is te downloaden geeft een overzicht van de huidige situatie en legt uit hoe bouwbedrijven zich kunnen voorbereiden op de EU Taxonomie.

Rapportage verplichting EU Taxonomie

De huidige EU Taxonomie verplichting geldt voor bedrijven onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) die aan beide onderstaande criteria voldoen:

  • > 500 werknemers
  • Bedrijf met openbaar belang: beursgenoteerde bedrijven, banken of verzekeraars

Deze bedrijven moeten in 2022 voor het eerst rapporteren over 2021.

Vanaf 2023 volgt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) de NFRD op. Naast beursgenoteerde bedrijven vallen dan ook bedrijven onder de verplichting die aan twee van de drie onderstaande criteria voldoen:

  • > 250 werknemers;
  • Balanstotaal > 20 miljoen euro;
  • Netto-omzet > 40 miljoen euro

Deze bedrijven moeten in 2024 voor het eerst rapporteren over 2023.

EU Lidstaten beslissen over sancties bij niet naleven van de EU Taxonomie. De AFM heeft daar (nog) geen invulling aan gegeven.

EU Taxonomie in relatie tot financiering

De EU werkt aan Green Bonds: Beleggingen met een positieve impact op het milieu. En aan andere EU subsidieregelingen. Voorwaarde om hier gebruik van te maken is dat de duurzaamheid van de investering gekwantificeerd wordt conform de EU Taxonomie. Daarnaast zijn vrijwel alle financiële instellingen verplicht te rapporteren conform de EU Taxonomie. De kans is dus groot dat zij steeds meer eisen gaan stellen aan hun project- en bedrijfsfinancieringen die in lijn zijn met de EU Taxonomie.

Wat merken bouwbedrijven 

De EU Taxonomie is nog in ontwikkeling maar speelt een steeds grote rol in groene financiering. Alle bouwbedrijven krijgen te maken met gunstiger voorwaarden voor groene financieringen. Dit biedt kansen en risico’s. Als bedrijven zich er niet in verdiepen kunnen ze gunstiger financieringen mislopen en lopen ze het risico als niet duurzaam gelabeld te worden.

Daarnaast moet een aantal bouwbedrijven verplicht rapporten conform de EU Taxonomie. Of zullen bouwbedrijven daar over moeten rapporteren omdat hun opdrachtgevers daar om vragen. Of om in aanmerking te komen voor gunstige financiering. 

Downloads

Helen Visser Beleidsadviseur Duurzaamheid