Onze lobby in Europa

Afbeelding Onze lobby in Europa

Steeds meer zaken worden óver de bouw- en infrasector in Brussel besloten. Denk bijvoorbeeld aan onze stikstof- en PFAS-problematiek in samenhang met de Natura 2000-gebieden in de Europese lidstaten. De lobby vanuit milieu- en andere belangengroepen is bovendien steeds sterker in Brussel. Om die reden is het hard nodig om ook op Europees niveau een tegengeluid vanuit de bouw- en infrasector te laten horen.

René Meijboom is sinds april 2020 actief als lobbyist van Bouwend Nederland bij de Europese Unie in Brussel, een functie die op besluit van het landelijk bestuur van de vereniging in het leven geroepen is én met reden. 

"Ons doel in Brussel is meerledig", aldus René Meijboom. "Natuurlijk lobbyen we voor regelgeving die gunstig is voor de Nederlandse bouwers. Bijvoorbeeld rond thema's als duurzaamheid (de GreenDeal), digitalisering of eerlijke concurrentieverhoudingen met buitenlandse ondernemingen die in Nederland willen bouwen. Ook het signaleren van voor lidbedrijven relevante ontwikkelingen is een belangrijk onderdeel van de functie. Tot slot: zorgen dat Brussel niet een ver-van-ons-bed-show wordt. Door bestuursleden en lidbedrijven uit te nodigen in Brussel en in gesprek te gaan met Europarlementsleden."

De contactgegevens voor het kantoor in Brussel:

Rue Archimède 5
1000 Brussels
+31 6 53 93 78 01
+32 2 510 0880
Stuur een e-mail