Bevorderen ketensamenwerking

Rotterdamse skyline met kranen

Bouwend Nederland geeft ketenspelers die investeren in keteninitiatieven ruim baan. Voorwaarde is wel dat wordt ingezet op project ongebonden samenwerking. Hiermee wordt bedoeld dat deze investeringen inzetbaar zijn op meerdere projecten en dus voor een lange termijn zijn ontworpen.

Ketensamenwerking is een van de nieuwe modewoorden van de afgelopen jaren. Partijen die erover praten maar niet investeren zijn er veel. Gelukkig zijn er ook partijen die in de praktijk waar maken wat zij zeggen. Bouwend Nederland stelt echter vast dat een grote groep wel aan de slag wil maar niet de vaardigheden of het overzicht bezit om daadwerkelijk te starten.

Koplopers die op de juiste manier investeren krijgen van Bouwend Nederland de mogelijkheid om dit kenbaar te maken aan de markt via media, bijeenkomsten, etc. Dit biedt andere bedrijven die nog stappen moeten gaan zetten een bron aan informatie waaruit zij kunnen putten. Er wordt hierbij uitdrukkelijk gekeken naar de bouwsector als geheel. Om dit te verwezenlijken stemmen wij af met opdrachtgevers, collega branche organisaties en kennisinstituten. Voor een aantal ontwikkelingen in de markt geldt dat er nader onderzoek moet worden gedaan om een beweging te kunnen veroorzaken. Ook hiervoor zetten wij ons in tot het moment dat de markt dit zelf oppakt.

Partijen die willen investeren in projectenafhankelijke samenwerking kunnen rekenen op de steun van Bouwend Nederland.