Verspillingen tijdens de levenscyclus van een bouwwerk moeten worden voorkomen vanuit het idee van duurzaamheid en kosten. Dit betekent dat al tijdens de ontwerpfase en productiefase systematisch moet worden bepaald welke elementen waarde toevoegen en welke niet. Dit geldt voor zowel product als proces.

De levensloop van een bouwwerk kent verschillende fasen. Voor elk van die fasen geldt dat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Deze partijen voegen letterlijk waarde toe aan het bouwwerk en geven dit vervolgens weer door aan de volgende partij. Kenmerkend voor het moment van doorgifte aan een volgende schakel in de partij is dat er kennis verloren gaat. Dit wordt ook wel bekend als de zogenaamde kennisdrain. Het samenwerken in een of meerdere modellen die uitwisselbaar zijn is van belang, maar ook is het van belang dat systematisch wordt gekeken dat ontwerp, productie, beheer en onderhoud elementen bevat die waarde toevoegen. Om dit te bereiken is de inzet van LEAN ontwerpen en LEAN bouwen een goed middel gebleken.

Vanuit het standpunt van de klant of eindgebruiker is het voorkomen van verspillingen een absolute must. Om dit te bereiken zullen de principes van ketensamenwerking door alle partijen in de keten moeten worden toegepast. Iedere partij in de keten krijgt hiervoor verantwoordelijkheden en is hierop aanspreekbaar. Dit heeft tot gevolg dat de grenzen tussen deze partijen vervagen. Bouwend Nederland zal in samenwerking met andere brancheverenigingen gezamenlijk optrekken om dit in pilotprojecten te verwezenlijken, hierover te publiceren en koplopers in de branche een podium te geven.

Bovenstaande ontwikkelingen onderstrepen het belang van een duurzame en kosten efficiënte samenwerking tussen bedrijven in de sector door het voorkomen van verspillingen. Bouwend Nederland wil het voor haar leden beter mogelijk maken LEAN bouwen en ontwerpen als strategisch middel optimaal in te zetten. Waar er barrières zijn, zet Bouwend Nederland zich in om deze weg te nemen. Het accent ligt daarbij op gebieden waar individuele bedrijven elkaar nodig hebben om tot de gewenste resultaten te komen en er een rol voor de brancheorganisatie is, hen te verenigen.