Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Veiligheid
 4. Veiligheid aan de voorkant
 5. Voorbeeldvragen aanbestedingen
 6. De plichten van de opdrachtgever

De plichten van de opdrachtgever

Veiligheid op de bouwlocatie en tijdens onderhoud is niet alleen het pakkie an van de aannemer. Het Arbobesluit Bouwproces bevat ook verplichtingen voor de opdrachtgever en de ontwerper.

Verplichtingen voor de opdrachtgever en de ontwerper

 • het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW
 • het inventariseren van de arborisico’s
 • het doen van suggesties voor maatregelen
 • het opstellen van het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier
 • het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase en
 • het aanstellen van de V&G coördinator uitvoeringsfase.

V&G-coördinator ontwerpfase

De V&G-coördinator ontwerpfase moet ervoor zorgen dat de ontwerpende partners – inclusief de constructeur –de veiligheids- en gezondheidsrisico’s inventariseren die op de bouwplaats kunnen optreden als gevolg van het ontwerp. Op strategische momenten, dus op het moment dat het ontwerp nog kan worden bijgesteld. Risico’s die overblijven, worden opgenomen in het V&G plan ontwerpfase of in het V&G-dossier. Hierin wordt beschreven hoe arborisico's tijdens onderhoud en verbouw moeten worden voorkomen. Het is dus belangrijk dat deze coördinator verstand van zaken heeft. Vraag ernaar tijdens de aanbesteding.

V&G-coördinator uitvoeringsfase

De V&G-coördinator uitvoeringsfase coördineert de gemeenschappelijke V&G-zaken tijdens de uitvoering. Hij moet risicovolle situaties voor werknemers in kaart brengen, passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of zij zich aan de afspraken houden. Als deze rol goed wordt ingevuld, kan deze V&G-coördinator een enorme bijdrage leveren aan de veiligheid.

Download