Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Wetten en regels
 4. Wibon
 5. Aansprakelijk

Aansprakelijk gesteld, wat nu?

Wat moet je doen als je aansprakelijk wordt gesteld voor graafschade? We zetten het hier voor je op een rij.

 • Schopschade – Als je ‘met de schop’ (d.w.z. handmatig) een kabel of leiding beschadigt, dan ben je hiervoor in beginsel niet aansprakelijk. Hier vind je een brief die je kunt gebruiken als reactie op een aansprakelijkstelling door de netbeheerder.
 • Mantelschade – Tussen de netbeheerders en het bedrijfsleven is de afspraak gemaakt dat de grondroerder niet aansprakelijk wordt gehouden voor ‘mantelschade’ (=schade aan de mantel en niet aan de kabel of leiding zelf). Hier vind je een brief die je kunt gebruiken om een mantelschade te melden. Meldt mantelschade ook direct telefonisch via het in de klic melding genoemde storingsnummer.
 • Niet op schadelocatie gewerkt – Heb je helemaal niet gewerkt op de schadelocatie, maar word je toch aansprakelijk gehouden? Hier vind je een brief, waarin je betwist aansprakelijk te zijn voor de schade en vraagt om bewijs van het tegendeel.
 • Constatering bestaand defect aan kabel of leiding – Wanneer je tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden een defect aan een bestaande kabel of leiding aantreft, dan moet je dat direct (telefonisch en schriftelijk) melden bij de betreffende netbeheerder. Neem in overleg met de netbeheerder waar nodig schadebeperkende maatregelen en leg gezamenlijk de schade vast. Hier vind je een brief die je kunt gebruiken om het aangetroffen defect aan bestaande kabel of leiding te melden. Vergeet ook niet je opdrachtgever te melden wat de consequenties (in tijd en kosten) zijn van het aangetroffen defect.
 • Afwijkende ligging – Je veroorzaakt graafschade aan een kabel of leiding, die volgens de verstrekte gebiedsinformatie daar niet behoort te liggen (afwijkende ligging). Als je de graafwerkzaamheden zorgvuldig (conform CROW500) heeft uitgevoerd, dan valt de grondroerder in zijn algemeenheid geen verwijt te maken als de werkelijke ligging van de kabel of leiding in het horizontale vlak meer dan 1,5 m afwijkt van de door de netbeheerder versterkte informatie/tekening. Ten aanzien van de diepteligging dient de grondroerder zichzelf te vergewissen waar de betreffende kabel of leiding ligt. Hier vind je een brief die je kunt gebruiken als schade-afwijzing op basis van afwijkende ligging. Vergeet ook niet het Kadaster te informeren: Klic melding afwijkende situatie.
 • Te hoog schadebedrag in rekening gebracht – De netbeheerder of eigenaar van een beschadigde kabel of leiding is verplicht een deugdelijke, gespecifieerde onderbouwing te verstrekken van zijn claim (de schade bijv. bestaande uit herstelkosten). Je mag daarom zonder meer vragen om een (nadere) onderbouwing van de schade en de ouderdom van de beschadigde kabels en/of leidingen. Hier vind je een brief die je kunt gebruiken voor de vraag om een nadere specificatie van de in rekening gebrachte kosten.