Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Wetten en regels
 4. Wibon
 5. Wettelijke verplichtingen voor de grondroerder

Wettelijke verplichtingen voor de grondroerder (graver)

Op deze pagina lees je welke verplichtingen de grondroerder (graver) minimaal heeft volgens de Wibon.

Wettelijke verplichtingen

De grondroerder heeft minimaal de volgende verplichtingen:

 • Het binnen de wettelijke termijn doen van een graafmelding voorafgaand aan de graafwerkzaamheden (minimaal 3 en maximaal 20 werkdagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden).
 • Het digitaal aanwezig en raadpleegbaar hebben van alle gebiedsinformatie op de graaflocatie die op basis van een graafmelding is ontvangen en deze informatie ook ter plekke kunnen consulteren.
 • Het zorgdragen voor uitvoeren van de juiste gedragingen bij een Eisvoorzorgmaatregel. Dit betekent dat voor de start van de graafwerkzaamheden er contact is geweest met de netbeheerder over te treffen maatregelen en afspraken. Deze afspraken moet je als grondroeder schriftelijk vastleggen.
 • Het geven van een instructie aan het graafteam door de grondroerder en het regelmatig updaten en communiceren van de beschikbare informatie met het graafteam om zorgvuldig te blijven graven. Dit betreft onder andere de aanwezigheid van kwetsbare leidingen zoals GPKL en bros gietijzer, gemaakte specifieke afspraken en werkwijze zorgvuldig graven.
 • Het op een juiste wijze uitvoeren van de activiteiten genoemd in de werkinstructie.
 • Het onderzoeken van de feitelijke ligging voorafgaande aan de graafwerkzaamheden in het zogenaamde zoekgebied. In de voorbereidende fase heeft de initiatiefnemer de exacte ligging van kabels en leidingen in het werkgebied bepaald. Let op: ook nu kunnen kabels en leidingen door diverse omstandigheden van ligging (zowel horizontaal als verticaal) veranderen. Dit kan resulteren in een (van de gebiedsinformatie) afwijkende ligging. Een grondroerder mag dus gelet op de op hem rustende onderzoeksplicht, niet zonder meer vertrouwen op de juistheid van de informatie van een netbeheerder, waar het de precieze ligging van kabels en leidingen betreft. Is op basis van de verstrekte gegevens de kabel of leiding niet te lokaliseren, neem dan contact op met de netbeheerder voor meer informatie (artikel 13 a Wibon).
 • Het conform de CROW richtlijn 500 werken in het zogenaamde risicogebied.
 • Het onverwijld melden van een graafschade aan een net die door de grondroerder is veroorzaakt tijdens graafwerkzaamheden.
 • Het terstond melden van een afwijkende situatie/afwijkende ligging. Van een afwijking is sprake als een kabel of leiding horizontaal meer dan 1 meter afwijkt van de theoretische ligging ervan op kaart.