Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Wetten en regels
 4. Wibon
 5. Graafschade

Graafschade, wat moet je doen?

Wat moet je doen als er graafschade ontstaat aan een kabel of leiding tijdens werkzaamheden? We zetten de aandachtspunten hier voor je op een rij.

 • Waarschuw direct - telefonisch en schriftelijk - de bij het werk betrokken verzekeraar en/of verzekeringsadviseur, de opdrachtgever en de desbetreffende netbeheerder of eigenaar van de kabel of leiding.
 • Mocht een aangetroffen kabel of leiding niet op of afwijkend van de tekening van het Kadaster staan, dan moet je dat melden bij het Kadaster: Klic melding afwijkende situatie.
 • Documenteer: maak foto’s van de schade, de directe omgeving en de (nood)maatregelen die je treft. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, noteer en documenteer dan de maatregelen die je voorafgaand aan de werkzaamheden genomen heeft om graafschade te voorkomen (o.m. proefsleuven, grondradar, etc.).
 • Neem samen met je opdrachtgever en de netbeheerder de schade op en noteer de bevindingen in een proces-verbaal. Noteer niet alleen de aard en omvang van de schade, maar ook de toedracht.
 • Laat je niet uit over ‘schuld’ of ‘aansprakelijkheid’. Noteer in het proces-verbaal wie bij de opname aanwezig is en laat dat ondertekenen door de aanwezigen.
 • Tref in overleg met de opdrachtgever en netbeheerder schadebeperkende maatregelen.
 • De netbeheerder zal de schade in de meeste gevallen zelf (laten) repareren en de kosten/schade op je willen verhalen.