Logo Bouwend Nederland

Aardbevingsdossier: publicatie Duurzaam Herstel 15.000 woningen IMG beschikbaar

Donderdag 2 maart 2023

Door de gaswinning in Groningen is er naast de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ook veel werk te doen rondom het vergoeden van schade. Dit gaat over alle soorten schade, dus van fysieke schade aan woningen tot immateriële schade. Voor de afhandeling van die schade is het Instituut Mijnbouwschade (IMG) verantwoordelijk. Bewoners en maatschappelijke organisaties vragen daarbij steeds vaker om herstel van de schade, in plaats van een financiële uitkering.

Om te voorkomen dat na herstel van schade bij toekomstige bevingen de schade weer opnieuw ontstaat, heeft het IMG de mogelijkheid gekregen om schade aan woningen zo aan te pakken dat de kans op herhaalschade behoorlijk vermindert. Dit wordt Duurzaam Herstel genoemd. Het gaat bij Duurzaam Herstel om een combinatie van het herstellen van schade én het aanpakken van de fundering, wanden en vloerverbindingen en dakconstructies van woningen.

Het IMG zoekt voor de uitvoering van Duurzaam Herstel vier marktpartijen: driemaal een uitvoeringspartij die zowel onderzoek en ontwerp doet als ook de uitvoering van de maatregelen en eenmaal een partij die het bouwmanagement gaat oppakken.

Omvang

De omvang van de opdracht is behoorlijk: in totaal kunnen er 15.000 woningen aangepakt worden, met een maximum omvang van de opdracht voor de uitvoering van in totaal (over drie partijen) van €2,2 miljard. De looptijd is daarmee formeel niet gemaximaliseerd, maar in de procedure wordt als voorlopig uitgangspunt een periode van vijf jaar genoemd.

Het IMG heeft twee concurrentiegerichte dialogen opgestart, een voor het contracteren van het bouwmanagementbureau en de ander voor het contracteren van drie uitvoeringspartijen. Bij dat laatste geeft het IMG mee dat zij een aannemers-ingenieursbureau combinatie voor zich ziet, waarbij de aannemer als penvoerder wordt verwacht, of waarbij de partij die de onderzoek- en ontwerpwerkzaamheden uitvoert onderdeel is van de uitvoerende partij danwel als onderaannemer/leverancier meegaat.

Het IMG heeft in november een marktconsultatie gehouden, het verslag daarvan is opgenomen in de aanbestedingsstukken.

Meer informatie is te vinden op de publicaties op TenderNed.

Aanmelden

De termijn voor het aanmelden verstrijkt 21 maart 2023 om 10:00 uur.

Informatie

Voor meer informatie over de Uitvoering Duurzaam Herstel: klik hier. Meer informatie over Bouwmanagement Duurzaam Herstel is hier te vinden.

Sander Wubbolts
Regiomanager - Regio Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 25 april 2024
Tussenbijeenkomst Sliepe yn 'e takomst 24 april

Kun je jonger worden door een weekje in een biobased recreatiewoning te vertoeven in het mooie Friesland? De zeven teams van het project Sliepe yn’e Takomst presenteerden woensdag 24 april een tussenstand van hun ontwerpen voor biobased recreatiewoningen. Psycholoog Bernard Maarsingh gaf tijdens de bijeenkomst een lezing over de effecten van een biobased recreatiewoning op de gezondheid en vitaliteit van de gasten.

Vrijdag 22 maart 2024
Gezamenlijk het aansluitproces optimaliseren staat centraal tijdens bijeenkomst in Emmen

‘Samen beter aansluiten, dat wil toch iedereen?’, was de slogan op de uitnodiging voor de bijeenkomst van 18 maart in het stadion van FC Emmen. Desondanks bleek tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Grond’G, MijnAansluiting en Bouwend Nederland, dat de praktijk weerbarstig is. Mede gevoed door de personeelstekorten en verschillende (maatschappelijke) transities, waardoor de vraag naar elektra, gas, media en water sterk verandert, vraagt het op tijd realiseren van de gewenste aansluiting om een steeds betere afstemming tussen opdrachtgever, netbeheerder, bovengrondse aannemer, ondergrondse aannemer en de gemeente als vergunningverlener. Het versterken van de aansluitketen en het toepassen van slimme innovaties, was tijdens deze volgeboekte bijeenkomst in Emmen, dan ook hét centrale thema.

Vrijdag 1 maart 2024
JBN Noord op excursie naar de Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp

Op donderdag 29 februari bezochtend de leden van Jong Bouwend Nederland in Regio Noord het project 'De Nieuwe Waterwerken' in Zoutkamp waar wordt gewerkt aan een nieuw gemaal en de renovatie van de Hunsingosluis.