Logo Bouwend Nederland

Asfaltsector stopt per 2025 met productie wegenbouwasfalt op hoge temperatuur

Dinsdag 6 december 2022

Op de Asfaltdag 2022 is door onze asfaltproducerende leden de doelstelling afgesproken om in 2025 te zullen stoppen met de productie van wegenbouwasfalt boven de 140°C officieel. Door het uitfaseren van de hoge productietemperatuur daalt de emissie van broeikasgassen die ontstaan bij de productie van asfalt.

Dit besluit ligt in lijn met de maatschappelijke doelstelling tot het reduceren van broeikasgassen dat vloeit uit de in 2019 ingestelde Nederlandse klimaatwet. In 2050 dient, in lijn met deze wet, de uitstoot van broeikasgassen met 95% te zijn verminderd in vergelijking met 1990. Het doel voor 2030 is 49% minder uitstoot.

Minder aardgas nodig, daling uitstoot

Ondanks dat de klimaatwet pas sinds 2019 van kracht is, investeert de asfaltsector al langer in het verduurzamen van de asfaltproductie. Een van de aandachtspunten daarin is het verlagen van de productietemperatuur. Nu wordt het merendeel van de asfaltmengsels dat wordt uitgevraagd nog geproduceerd op temperaturen boven de 140°C. Door de investeringen uit voorgaande jaren zijn er tegenwoordig echter in toenemende mate hoogwaardige alternatieve asfaltmengsels op de markt die geproduceerd worden tussen 100°C en 140°C. Bij de productie van deze zogenoemde 'warme' asfaltmengsels is door de verlaagde productietemperatuur minder aardgas nodig. Door minder aardgas bij de productie van asfalt te gebruiken daalt de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van asfalt aanzienlijk.

Investeringen in alternatieven

Deze ontwikkeling en de onderliggende maatschappelijke doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen heeft de leden van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland doen besluiten om per 2025 geen wegenbouwasfaltmengsels meer te produceren boven de 140°C. Tot 2025 blijft de sector investeren in de ontwikkeling van warme asfaltmengsels, zodat er in 2025 voor elk bestaand wegenbouwasfaltmengsel een hoogwaardig alternatief op de markt is. Omdat er nu al voor sommige asfaltmengsels alternatieven bestaan die worden geproduceerd op een lagere temperatuur, hoef je als opdrachtgever niet te wachten tot 2025.

Wachten tot 2025?

Als opdrachtgever hoef je echter niet te wachten tot 2025. Door vandaag al de reeds bestaande warme asfaltmengsels uit te vragen draag je als opdrachtgever bij aan de maatschappelijke klimaatdoelen in het verlagen van de CO2-uitstoot en ondersteun je de doorontwikkeling van warme asfaltmengsels.

Yannick Bos
Adviseur markt & overheid - Regio Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Donderdag 21 december 2023
Terugblik op de Asfaltdag 2023

"Goed je weer te zien!" Een veel gehoorde uitspraak bij binnenkomst van de ruim 450 deelnemers aan de Asfaltdag. Jaarlijks is de Asfaltdag hét ontmoetingspunt voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers en anderen uit de asfaltsector. Met verschillende presentaties en een levendige paneldiscussie zijn de deelnemers weer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de asfaltsector. Tussen de presentaties en tijdens de borrel is er naar hartenlust genetwerkt tussen de 40 stands van toeleveranciers aan de sector.

Maandag 16 oktober 2023
Asfaltdag 2023: 12 december Flint Amersfoort

Verduurzaming is het thema binnen de asfaltsector. CO2 doelen, hergebruik en andere onderwerpen die bijdragen aan verduurzaming zijn het gesprek van de dag in de wereld van het asfalt. Tijdens de dag wordt dit punt van meerdere kanten belicht. Naast een inhoudelijk programma is de Asfaltdag er vooral ook om elkaar te ontmoeten. Genoeg redenen om 12 december naar Amersfoort te komen.