Logo Bouwend Nederland

Terugblik op de Asfaltdag 2023

Donderdag 21 december 2023

"Goed je weer te zien!" Een veel gehoorde uitspraak bij binnenkomst van de ruim 450 deelnemers aan de Asfaltdag. Jaarlijks is de Asfaltdag hét ontmoetingspunt voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers en anderen uit de asfaltsector. Met verschillende presentaties en een levendige paneldiscussie zijn de deelnemers weer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de asfaltsector. Tussen de presentaties en tijdens de borrel is er naar hartenlust genetwerkt tussen de 40 stands van toeleveranciers aan de sector.

Uitfaseren hot-mix asfalt per januari 2025

Duurzaamheid in alle facetten stond centraal tijdens de Asfaltdag. Na de opening door dagvoorzitter Nathan de Groot en VBW-voorzitter Stefan de Munck hebben de deelnemers kennis gemaakt met voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland. Vervolgens ging Stefan de Munck in op het traject om per januari 2025 warm-mix asfalt de nieuwe standaard te laten zijn. Tijdens de Asfaltdag in 2022 is dit traject officieel begonnen. In 2023 zijn de nodige stappen gezet en is de samenwerking met het transitiepad duurzame wegverharding tot stand gekomen. Het resultaat is  een uitgebreid programma om hot-mix uit te faseren per januari 2025. Inmiddels zijn er meerdere technieken geselecteerd die dit mogelijk maken en ligt het traject op koers. Onderstaande video geeft een goed impressie van de ervaringen met en de stand van zaken rondom warm-mix asfalt.

Ludo Hennissen (Rijkswaterstaat en transitiepad duurzame wegverharding) nam de zaal  mee in de stappen die we na het uitfaseren van hot-mix asfalt moeten zetten om de doelstellingen voor 2030 te halen. De rode draad in zijn betoog is dat samenwerking tussen alle partners in de asfaltsector cruciaal is om deze doelstelling te bereiken. Het transitiepad zal daarin een verbindende rol spelen.

 

Het uitfaseren van hot-mix asfaltmengsels en de daarna te nemen stappen bleek een goede opmaat voor de paneldiscussie. Het uitfaseren van hot-mix is slechts één van de vele veranderingen die de sector te wachten staat in de route naar circulair en CO2-neutraal asfalt. De panelleden, Stefan de Munck (VBW), Ludo Hennissen (Rijkswaterstaat), Theo Bloemsma (Mourik) en Michiel Stam (gemeente Amsterdam) wisten elkaar  snel te vinden. Het is  nu aan de sector om hier verder invulling aan te geven.

Updates lopende projecten

Na de lunch- en netwerkpauze gaven Jan van de Water en Rémy van den Beemt een update over het Deltaplan Asfalt. Hierin zijn een aantal concrete stappen gezet. Het Deltaplan Asfalt belooft veel voor de (nabije) toekomst in de verduurzamingsexercitie waar de sector mee bezig is. Na het Deltaplan Asfalt zijn er twee technisch inhoudelijke onderwerpen gepresenteerd. Maarten Jacobs gaf inzicht in het project Verdichtingsgraad en holle ruimte en René Stegeman en Radjan Khedoe hebben de laatste stand van het project Grip op Asfalt gepresenteerd. Twee projecten die beide zullen bijdragen aan kwalitatief beter asfalt en daarmee aan het duurzamer maken van asfalt. Daarnaast heeft Maarten Jacobs vanuit zijn hart een oproep gedaan voor meer techneuten in de sector. Die zijn hard nodig om ook in de toekomst hoogwaardig asfalt te blijven produceren en verwerken.  

Imago- en instroomcampagne

Angelina van Weerdenburg, campagnestrateeg bij Bouwend Nederland, nam de deelnemers mee in de soms verassende resultaten van het imago-onderzoek over de bouw- en infrasector en de op instroom gerichte activiteiten. Volgens haar is het juist goed dat bepaalde advertenties niet in beeld komen bij de aanwezigen. Zo publiceren we op TikTok, een medium waarop vooral jongeren te vinden zijn. 

Zero-emissiezones en SEB  

De Asfaltdag eindigde met twee presentaties over zero-emissie bouwmaterieel. Dik de Weger heeft het SEB-convenant (Schoon en Emissieloos Bouwen) toegelicht en Hans Zwaanenburg liet zien dat er nog een wereld te winnen is door de inzet van bijvoorbeeld stage V materieel dat gebruikt maakt van HVO 100. Ook bracht hij de meerkosten van elektrisch materieel in beeld. Die blijken nog substantieel. Ook is middelzwaar en zwaar elektrisch materieel nog beperkt beschikbaar. Een actueel en boeiend onderwerp voor een goed gesprek tijdens de afsluitende borrel.

Presentaties

Ron Wesseling
Verenigingsmanager vakgroep bitumineuze werken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Maandag 16 oktober 2023
Asfaltdag 2023: 12 december Flint Amersfoort

Verduurzaming is het thema binnen de asfaltsector. CO2 doelen, hergebruik en andere onderwerpen die bijdragen aan verduurzaming zijn het gesprek van de dag in de wereld van het asfalt. Tijdens de dag wordt dit punt van meerdere kanten belicht. Naast een inhoudelijk programma is de Asfaltdag er vooral ook om elkaar te ontmoeten. Genoeg redenen om 12 december naar Amersfoort te komen.

Dinsdag 1 augustus 2023
Asfaltdag 2023

De asfaltdag meemaken betekent dat je weer op de hoogte bent als het over asfalt gaat. Met als bijkomend voordeel dat je kunt zeggen: "Ik was er ook bij."