Logo Bouwend Nederland

Baanbrekende verbetering: ILS configurator nu beschikbaar

Woensdag 10 mei 2023

Een groep van 130 initiatiefnemers in de ontwerp-, bouw- en technieksector lanceerde op 9 mei de ILS Configurator in het Bouwhuis in Zoetermeer. Een volgende, cruciale stap in digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Want iedere partij in de bouwketen kan met deze handige online tool eenvoudig en uniform een ILS (informatie leveringsspecificatie) samenstellen, met daarin de gewenste bouwwerkinformatie. Ook partijen die daarmee nog weinig ervaring hebben.

Oproep: draag ook bij!

De lancering van de ILS Configurator is meteen ook de eerste stap voor de verdere ontwikkeling van de tool. Martijn Carlier van digiGO BIMloket: "Als meer mensen de tool nu gaan gebruiken, kunnen we de ILS Configurator verder verbeteren tot een baanbrekende werkwijze voor iedereen in de bouw-, ontwerp- en technieksector. Vandaar dat we deelnemers aan de ontwikkeling en stakeholders tijdens het lanceringsfeest én uiteraard daarna oproepen: blijf bijdragen. Bovendien vragen we iedereen in de sector die wel eens met een ILS te maken heeft deze tool uit te proberen. Want alleen zo ontdekken we wat het gebruik daadwerkelijk oplevert. Dus ga met die ILS Configurator aan de slag!"

Waarom deze tool?

Aanleiding voor de ontwikkeling van de ILS Configurator is dat het opstellen van ILS voor velen nog altijd een tijdrovend, ingewikkeld en foutgevoelig proces is. Carlier: "Dat gaat in het allerbeste geval via ingewikkelde en eindeloze Excel-bestanden. Met de ILS Configurator is dat verleden tijd. Het mooie is dat nu álle partijen in de keten mee kunnen doen, ook zij die geen koploper zijn in digitalisering. De ILS Configurator haalt drempels weg en bevordert de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over de informatie die ze van elkaar nodig hebben voor een project." 

Jeffrey Truijens, samen met Niels Groot initiator van het eerste uur: "De bouw is een klassiek projectgeoriënteerde sector. Een goed idee opschalen wordt vaak gezien als een illusie, omdat elk project weer anders is. Wij laten nu het tegendeel zien; dat project overstijgende verandering wél mogelijk is. Met bloed zweet en tranen, vertrouwen en enthousiasme hebben we nu een werkende tool."

Deze partijen steunen de ILS Configurator

Naast de grote groep van 130 professionals uit de branche, wordt de ontwikkeling gesteund door het EFRO-programma REACT EU. De belangrijkste doelstelling van dit fonds is ervoor zorgen dat Europa duurzamer, digitaler en veerkrachtiger wordt. De cofinanciering voor het ILS Configurator project wordt ingevuld door Bouwend Nederland, SPIE, Koninklijke NLingenieurs, Techniek Nederland, Gemeente Rotterdam, Aedes, NVTB, BNA en het ministerie van BZK. 

Verder lezen

Lees het eerdere interview met Niels Groot en Jeffrey Truijens.

Lees verder op de website van digiGO BIMloket.

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.