Logo Bouwend Nederland

Bouwend Nederland aan Tweede Kamer na val kabinet: houdt de economie in het oog!

Zaterdag 8 juli 2023

De val van het kabinet moet niet leiden tot stilstand op belangrijke thema's zoals stikstof, de energietransitie en mobiliteit. Die oproep doen wij aan de Tweede Kamer nu het kabinet is gevallen. Op deze belangrijke dossiers kan stilstand leiden tot economische achteruitgang.

Het stikstofdossier bemoeilijkt al sinds 2019 woningbouw, de aanleg van nieuwe infrastructuur en ook de realisatie van onze klimaatdoelen. Het is daarom van belang dat de Kamer het demissionaire kabinet de uitvoering van de ingezette koers om stikstofreductie te realiseren voort laat zetten. Concreet betekent dat de onlangs geopende vrijwillige stoppersregeling en de daarop nog te volgen innovatie- en verplaatsingsregeling die eraan zitten te komen uitgevoerd moeten kunnen blijven worden. Zo krijgen boeren sneller duidelijkheid, kan de natuur sneller herstellen en is er perspectief op het weer opstarten van bouw en infra.

'Stilstand is achteruitgang'

"Ons land kan zich stilstand in het stikstofdossier niet veroorloven. Woningzoekers kunnen daar niet nog langer op wachten, de energietransitie moet doorgaan en ook de Nederlandse infrastructuur moeten we in topconditie houden. Dat kan alleen als we blijven werken aan de oplossing van het stikstofprobleem. Stilstand is achteruitgang”, aldus Arno Visser, onze voorzitter.

Landelijke stikstofbank

Om die reden pleiten we ervoor dat de stikstofruimte die gewonnen wordt door de uitkoop van piekbelasters bijgehouden gaat worden in een landelijke stikstofbank. Die kan de ruimte vervolgens verdelen over natuurherstel, boeren én nieuwe economische ontwikkelingen zoals bouw en infra. Ook provincies moeten in de uitwerking van hun stikstofplannen de woningzoekers niet vergeten.

Sector onmisbaar

De bouw en infra vertegenwoordigen 10% van de Nederlandse economie en zijn onmisbaar bij de realisatie van tal van grote maatschappelijke opgaven. Desondanks voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw een krimp van de sector voor dit jaar en het komende jaar. Zo daalde het aantal verkochte nieuwbouwhuizen de eerste vier maanden van dit jaar met meer dan de helft ten opzichte van het jaar hiervoor. Het aantal verstrekte vergunningen voor nieuwbouwwoningen zakte met ruim een kwart.

'Voorkom vertraging'

"Het is treurig dat de bouw en infra krimpen terwijl groei nodig is", aldus Visser. "Het parlement mag niet onnodig op de handen zitten, maar dient de economie in het oog te houden en dus ook nu alles in het werk te stellen om ondermeer bouw en infra aan de gang te houden. Voorkom vertraging op zulke belangrijke onderwerpen."

Niels Wensing
directeur dienstverlening
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.