Logo Bouwend Nederland

Cao Bouw & Infra 2020 definitief in werking

Maandag 23 november 2020

Op vrijdag 20 november 2020 is het besluit tot algemeen verbindend verklaren van de cao Bouw & Infra 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent de definitieve inwerkingtreding van de cao waarvan onder andere de loonsverhoging van 2% per 1 december 2020 en de eenmalige bruto uitkering van 350 euro deel uitmaken.

De cao is per 21 november 2020 van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. De algemeen verbindend verklaring loopt gelijk met de looptijd van de cao, dus tot en met 31 december 2020.  

Bouwend Nederland is verheugd dat eerder geuite bedenkingen geen bezwaar voor het algemeen verbind verklaren hebben opgeleverd. Hiermee zijn ook de loonsverhoging van 2% per 1 december 2020 en de eenmalige bruto uitkering van 350 euro naar rato van het dienstverband voor alle werknemers die onder de werkingssfeer vallen van de cao Bouw & Infra definitief.

De cao Bouw & Infra 2020 is hier te vinden.  

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.