Logo Bouwend Nederland

Cao Bouw & Infra 2021-2022 algemeen verbindend verklaard

Dinsdag 7 september 2021

Op 6 september 2021 is het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao Bouw & Infra 2021-2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent iedereen vanaf 7 september 2021 de cao moet naleven.

De cao is per 7 september 2021 van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. De algemeenverbindendverklaring loopt gelijk met de looptijd van de cao, dus tot 1 januari 2023.  

Bouwend Nederland is verheugd dat eerder geuite bedenkingen geen bezwaar voor de algemeenverbindendverklaring hebben opgeleverd. Hiermee zijn ook de loonsverhoging van 1,5% per 1 augustus 2021, de loonsverhoging van 3% per 1 januari 2022 en de eenmalige bruto uitkering van 1% van het vast overeengekomen jaarloon voor iedereen die onder de werkingssfeer valt van de cao Bouw & Infra definitief.

De cao Bouw & Infra 2021-2022 is hier te vinden.

Bouwend Nederland Advies

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.