Logo Bouwend Nederland

Contactgroep digitalisering Zeeland en Brabant-Mid-West op stoom!

Donderdag 13 april 2023

Op 12 april kwamen leden vanuit Zeeland en Brabant-Mid-West bij elkaar om te spreken over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. De uitdaging is helder: Samen. Digitaal. Veilig.

Samen: goed digitaal werken is bedrijfsoverstijgend en werkt door in de keten. Digitaal: vrijwel alles in het bedrijf werkt inmiddels met systemen, applicaties en devices. Veilig: en dit brengt nieuwe uitdagingen mee om dit allemaal zo in te richten dat er veilig gewerkt kan worden op alle vlakken.

Digitalisering in de bouw- en infrasector

Dennis Molet, landelijk specialist digitalisering van Bouwend Nederland, lichtte de 2-meting van het digitaliseringsonderzoek toe. Hieruit blijkt dat leden stappen aan het zetten zijn qua digitalisering: Het aantal bedrijven dat de werkprocessen in hoge mate heeft gedigitaliseerd is sterk gestegen. Belangrijke uitdagingen blijven hoge kosten, gebrek aan kennis en het veranderen van de huidige werkcultuur. Een ander knelpunt is het ontbreken van standaarden. Om die reden loopt het project DSGO en is op 23 april het digi-akkoord ondertekend. 

Het rapport over deze 2-meting is voor iedereen zeer lezenswaardig.

Uitdagend applicatielandschap

Mathijs Schijvenaars, de Kok Bouwgroep, gaf een presentatie over de lessen en uitdagingen van de verschillende applicaties die binnen zijn bedrijf worden gebruikt. Iedere (infra-)bouwer herkent de veelheid aan toepassingen en mogelijkheden en de uitdaging om de juiste applicatie voor de juiste toepassing te vinden.

Als ICT'er kan Mathijs met een vrije blik naar de processen in de bouw kijken en hieruit suggesties aan de organisatie aandragen.

De ervaring met EOB (exact online bouw) is positief, vooral omdat er veel standaard en geen maatwerk is. Maatwerk lijkt positief, maar vraagt vaak veel onderhoud en mankracht bij zowel leverancier als afnemer. Nu kunnen updates snel worden doorgevoerd en zijn de lijnen kort. Tevens wordt goede voorlichting gegeven over applicaties die voor andere processen wellicht beter geschikt zijn.

Belangrijke, herkenbare, uitdagingen zijn: goed en snel internet op de bouwplaats, cloud oplossingen in RDP, partners die (nog) niet op hetzelfde digitaliseringsniveau zitten en standaarden, die toch niet standaard blijken te zijn.

Digitalisering als onderdeel van het bedrijfsproces

Jan Otte, VKP, nam ons mee in zijn ervaringen bij digitalisering als onderdeel van het bedrijfsproces. Als techneut ziet hij grote voordelen van het digitaliseren, zeker in het vele prefabwerk dat door VKP wordt uitgevoerd. Zo is er een eigen 'VKP-app' ontwikkeld en worden de machines steeds vaker (voornamelijk) door software aangestuurd.

Belangrijke uitdagingen zijn: behoefte aan meer eenvoud en efficiëntie, zoektocht naar een passend ERP-systeem, koppeling tussen de verschillende softwareapplicaties en het maken van de juiste keuzes voor het eigen bedrijf. 

De contactgroep digitalisering helpt in het vormen van gedachten hierover en biedt ook de gelegenheid met collega's te sparren.

Samen. Digitaal. Verder.

De contactgroep digitalisering gaat verder. Ben je nog niet aangesloten en wil je dit wel? Mail voor Brabant-Mid-West even naar P.Landmeter@bouwendnederland.nl en voor Zeeland naar J.Lukasse@bouwendnederland.nl.

Wat gaan we de komende maanden doen? 

1) De mogelijkheid onderzoeken studenten in te zetten om vooral de behoefte van de klein(st)e aannemers op gebied van digitalisering te onderzoeken;

2) Als contactgroep op excursie naar een project waar digitalisering zeer ver is doorgevoerd;

3) Samen een stamkaart maken met het IT-landschap per deelnemer aan de contactgroep met opgave van reden waarom voor een bepaald pakket is gekozen. Hiermee helpen we elkaar verder in de zoektocht naar goede, digitale oplossingen.

Jos Lukasse
Verenigingsmanager afdeling Zeeland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Dinsdag 14 mei 2024
Gemeente Breda en marktpartijen zoeken naar logistieke oplossingen

De stad Breda staat voor een enorme woningbouwopgave. Het inwoneraantal zal tot 2040 bijna verdubbelen. Die enorme opgave is óók een grote logistieke opgave. Want hoe bouw je efficiënt, met zo min mogelijk verkeershinder en weinig emissies. De gemeente ging hierover graag in gesprek met marktpartijen.