Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Controle voor de poort is succesfactor

Controle voor de poort is succesfactor

Woensdag 8 november 2023

Het kabinet heeft besloten dat de aardgaswinning in Groningen vanaf 1 oktober 2023 terug moet naar nul kubieke meter. Daarom heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat in 2018 in de gaswet vastgelegd dat bedrijven die meer dan honderd miljoen kubieke meter laagcalorisch gas gebruiken verplicht moeten omschakelen naar hoogcalorisch gas of een duurzaam alternatief. Om hieraan te voldoen voert Visser & Smit Hanab Pipelines & Industry het project Raasdorp-Sloten uit in opdracht van Gasunie. Het project bestaat uit de aanleg van ca. 9,5 km 12”/16” gasleidingen, de aanpassing van M&R station Sloten, M&R Weesp en de afsluiter locatie AS Raasdorp. In gesprek met Folkert Atema, projectmanager bij Visser & Smit Hanab én vertegenwoordiger namens de vakgroep ONG in de NEN commissie transportleidingen, maken we kennis met de uitdagingen en behaalde resultaten.

Aardgas wordt in Nederland in twee groepen ingedeeld op basis van de hoeveelheid energie die het bevat. Het gas kan laagcalorisch zijn of hoogcalorisch. Het meeste gas in de wereld bevat veel energie, is rijk aan calorieën en wordt daarom hoogcalorisch genoemd. Het Groningen-gasveld wijkt hier vanaf en bevat aardgas met een laagcalorische waarde. Dat betekent dat in Nederland alles van industrie tot woningen en van gasfornuizen tot cv-ketels hierop is gebaseerd. Bij het omschakelen naar hoogcalorisch gas is soms de ombouw van bestaande leidingen nodig. In andere gevallen moeten nieuwe leidingen worden aangelegd, bijvoorbeeld omdat op de bestaande leiding ook andere afnemers aangesloten zijn. Meer informatie over de ombouw van G-gas naar H-gas is hier (https://www.gasunie.nl/projecten/ombouw) te lezen.

Omgevingsmanagement is één van de succesfactoren

Het project bestaat zoals gezegd uit de aanleg van ongeveer 9,5 kilometer leiding, de aanpassing van 2 regelstations, een afsluiter station en diverse afsluiter schema's. Een groot deel van het 12" leidingtracé loopt door agrarisch land en het 16" deel loopt door recreatiegebied het Amsterdamse Bos, grotendeels parallel aan de roeibaan de 'Bosbaan'. Intensief omgevingsmanagement met onder andere overleg met belanghebbenden zoals natuurorganisaties, de periodieke en eenmalige bezoeker, gevestigde bedrijven als Schiphol en (grond-)eigenaren en bewoners is noodzakelijk. Daarnaast is ook afstemming nodig met andere in uitvoering zijnde projecten en werkzaamheden van Waternet en TenneT. Het doel is om al deze werkzaamheden in goed overleg en in beperkte tijd uit te voeren. De omgeving zal hier overlast van ervaren en daarom moeten we zorgen voor goede en eerlijke communicatie waarbij beloftes ook daadwerkelijk worden nagekomen. Op deze manier neem je de omgeving niet alleen mee in de overlast die gaat ontstaan, maar creëer je ook draagvlak. Zo is er bijvoorbeeld besloten dat de omgevingsmanager één dag in de week aanwezig is voor vragen in een centraal gelegen restaurant in het Amsterdamse Bos.

Uitvoeringsmethode invloed op emissiegehalte

Om de overlast voor de omgeving te verminderen is er gekozen om een groot deel van de leiding sleufloos, via 10 stuks horizontaal gestuurde boringen (HDD), aan te brengen. De gebruikte rig (boormachine) die is ingezet voor de lange boringen is elektrisch. Daarnaast is in overleg met de Gasunie besloten om als praktijkproef een gedeelte van de leiding, ca 1,5 km, middels ploegen op diepte aan te brengen. De afsluiter schema's voor de knooppunten in het leidingnet zijn elders geprefabriceerd en op afroep aangevoerd en geplaatst. Door de combinatie van al deze uitvoeringsmethoden (HDD-boringen, ploegen en prefab) is de uitstoot van CO2 op dit project aanzienlijk minder dan bij het conventioneel aanleggen in open ontgraving.

Belangrijkste les

Belangrijk is om tijdig samen met de opdrachtgever en belanghebbenden mogelijkheden, onmogelijkheden en risico's tijdens de onderzoeks- en ontwerpfase te bespreken. Zo worden realistische maatregelen (op)genomen en niet doorgeschoven naar de uitvoering.

Voor meer informatie neem contact op met Michael Coppens van Gasunie.

Het beeldmateriaal is ter beschikking gesteld door Gasunie en Visser & Smit Hanab.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser.

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.