Logo Bouwend Nederland

Eerste Kamer vraagt om uitstel Wkb

Donderdag 13 juli 2023

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 11 juli een motie aangenomen waarin zij minister de Jonge vraagt om de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uit te stellen. In de motie vragen Eerste Kamerleden van GroenLinks-PvdA en BBB de minister eerst een aantal knelpunten op te lossen voordat de wet ingevoerd kan worden. Bouwend Nederland begrijpt de punten van de Kamerleden en vindt uitstel een serieus te overwegen optie. Dit hebben we eerder deze week ook gedeeld met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Eerste Kamer.

Motie

In de motie stellen de senatoren Ferd Crone (GroenLinks-PvdA) en Eric Kemperman (BBB) dat er rondom de invoering van de wet nog een aantal zaken niet zijn opgelost. Zo denken ze dat er mogelijk niet genoeg kwaliteitsborgers beschikbaar zijn op 1 januari, met als gevolg vertraging van de bouw en hoge kosten voor de consument.

Deze motie is met 49 stemmen voor en 26 stemmen tegen aangenomen. De Eerste Kamer heeft daarbij aan de minister gevraagd om voor het eind van het politieke reces (maandag 4 september) met een brief te komen waarin staat hoe hij de motie gaat uitvoeren. 

Zorgen Bouwend Nederland

Bouwend Nederland deelt de punten van de Eerste Kamer en heeft dat de senaat en het ministerie ook per mail laten weten. Deze mail werd in het debat in de Kamer ook diverse keren aangehaald. “Ik vind dat de minister een oplossing moet zoeken voor de zorgpunten die ook Bouwend Nederland heeft. Denk onder andere aan: de beschikbaarheid van kwaliteitsborgers, de kosten (vooral bij kleinere werken) en kleine afwijkingen van de bouwtechnische regels. Uiteraard denkt Bouwend Nederland graag met de minister mee hoe we de problemen het beste kunnen oplossen”, aldus voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland.

Voorbereiding blijft nodig

Voor nu blijft het belangrijk om je als aannemer voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Wkb. Je vindt hiervoor diverse hulpmiddelen op onze Wkb-themapagina. Vooralsnog geldt de datum van 1 januari 2024 als datum van invoering. De minister heeft nog niet toegezegd de wet ook echt uit te stellen.

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.