Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Europese raad komt bouw en infra tegemoet bij waterkwaliteit

Europese Raad komt bouw en infra tegemoet bij waterkwaliteit

Donderdag 4 juli 2024

De Europese Raad heeft unaniem besloten om de tekst van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te wijzigen. Deze wijziging staat tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit toe onder bepaalde voorwaarden, zoals die kan optreden bij bouw- en infraprojecten. Nederland had eerder een zogenaamd non-paper ingediend bij de Raad om dit onderwerp aan te kaarten.

Bij werkzaamheden in of nabij water, of bij het bemalen van bouwputten, kan de waterkwaliteit tijdelijk verslechteren. Uit een onderzoek door Witteveen+Bos, in opdracht van ons, bleek dat dit problemen met vergunningverlening kan veroorzaken. Daarom zijn we in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waterschappen en andere relevante partijen. Daarnaast zijn er verdiepende sessies gehouden om de potentiële impact van de KRW beter in kaart te brengen.

Voorstel tot wijziging

De Europese Raad heeft nu een voorstel gedaan om de KRW te wijzigen, waardoor tijdelijke verslechtering door bijvoorbeeld bemalen of baggerwerkzaamheden onder voorwaarden wordt toegestaan. Dit kan in sommige gevallen leiden tot meer onderzoeksverplichtingen, maar voorkomt mogelijk grote problemen bij de vergunningverlening. We volgen dit proces met grote interesse en blijven hierover in gesprek, zowel in Europa als nationaal.

Een aanpassing van de KRW betekent niet dat het dossier voor ons is afgesloten. Het behalen van de KRW-doelen blijft belangrijk om problemen te voorkomen. Daarnaast draagt dit bij aan het halen van andere doelen, zoals die uit de Habitatrichtlijn. We blijven ons hier de komende jaren voor inzetten.

Martijn Verwoerd
beleidsadviseur publiekrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 30 mei 2024
6 juni: Werksymposium naar meer dagwerk in de infra

Veilig werken aan de weg zonder ongevallen: welke stappen kunnen we zetten. Hoe werken we vanaf de aanbesteding meer samen om het werk goed en veilig te organiseren. Wat zijn de dilemma’s. Tijdens een werksymposium op 6 juni zoeken ondernemers en Rijkswaterstaat samen naar oplossingen. Je bent van harte welkom!

Vrijdag 2 februari 2024
Samenwerking centraal bij Masterclass wethouders Infra & Mobiliteit

Wethouders Infra & Mobiliteit van bijna de helft van alle Brabantse gemeenten waren vrijdag 26 januari naar de Apparatenfabriek in Eindhoven gekomen voor een leerzame Masterclass. Samen met de Provincie en Bouwend Nederland gingen de bestuurders de beleidsdiepte in én namen ze de samenwerking tussen overheid en markt onder de loep.

Woensdag 24 januari 2024
Gebrek aan investeringen in infra blijft zorgenkindje

De Telegraaf publiceerde op 24 januari een artikel dat het land vastloopt in bureaucratie. Ook als wij als brancheorganisatie voor de bouw en infra luiden de alarmklok over achterstallig onderhoud aan infra.