Logo Bouwend Nederland

Gebrek aan investeringen in infra blijft zorgenkindje

Woensdag 24 januari 2024

De Telegraaf publiceerde op 24 januari een artikel dat het land vastloopt in bureaucratie. Ook als wij als brancheorganisatie voor de bouw en infra luiden de alarmklok over achterstallig onderhoud aan infra.

Vandaag benadrukken we met Techniek Nederland dat er al jarenlang structureel te weinig geld is gebudgetteerd voor de vervangings- en renovatieopgave. Dit concludeerde TNO in november 2023 ook in hun landelijke prognoserapport vernieuwingsopgave infrastructuur. Hoe langer de enorme vervanging- en renovatieopgave wordt uitgesteld, hoe groter de kans op ongeplande overlast en afsluitingen voor weggebruikers.

Eerlijke risicoverdeling cruciaal

De afgelopen tijd werkte Rijkswaterstaat samen met marktpartijen hard aan nieuwe samenwerkings- en contractvormen zoals de tweefasen- en de portfolioaanpak. Deze manier van werken is erop gericht om samen een realistisch plan te maken en onzekerheden die bij complexe projecten komen kijken gezamenlijk te managen. Bouwend Nederland roept bestuurders op om de problematiek rond de vervangings- en renovatieopgave niet langer voor zich uit te schuiven. Daarvoor moet meer budget worden gereserveerd en plannen moeten samen met de markt worden uitgewerkt. Een eerlijke risicoverdeling en een goede toepassing van een tweefasenaanpak spelen voor infrabouwers een cruciale rol bij het maken van een keuze om in te schrijven op een project. Meer nog dan de krapte op de arbeidsmarkt.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.