Logo Bouwend Nederland

Geslaagde nascholingsmiddag VBR en VABOR

Dinsdag 26 september 2023

Op 14 september 2023 organiseerden we samen met VABOR weer een nascholingsmiddag voor betononderhoudskundigen en middenkaderpersoneel van de betonreparatiesector. De succesvolle bijeenkomst, met ruim 80 deelnemers, vond plaats bij Bouwend Nederland in Zoetermeer.

Borgen van constructieve veiligheid

Veel aandacht was er voor de rol die betrokken partijen spelen bij het borgen van constructieve veiligheid. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij de gebruiksmogelijkheden van het KennisPortaal Constructieve Veiligheid (KPCV).

Vergunningplichtige reparatie

Verder kwam ook de vraag aan de orde wanneer een constructieve reparatie vergunningplichtig is. Aan de hand van twee voorbeeldcases van constructieve reparaties en versterkingen (zowel in de utiliteitsbouw als in de infra) werd uitgelegd hoe de vergunningverlening tot stand kwam, en welke partijen hierbij waren betrokken.

Certificering en de Wkb

Tot slot werd ingegaan op de vraag in hoeverre certificering volgens de BRL 3201 (deel 2) een rol kan spelen bij projecten die vallen onder de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Charles Verheyen
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.

Donderdag 21 december 2023
Bouwend Nederland verwelkomt VBR als nieuwe vakgroep

Met ingang van 1 januari 2024 heeft Bouwend Nederland een nieuwe vakgroep binnen haar gelederen: de Vakgroep gecertificeerde BetonReparatieBedrijven (VBR).

Donderdag 14 december 2023
Vereniging gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR) viert 40-jarig bestaan én heft zichzelf op

Op vrijdag 8 december jl. heeft de ledenvergadering van de Vereniging gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR) besloten de vereniging op te heffen. Dit als gevolg van een eerder genomen besluit van de leden om zich per 1 januari 2024 definitief als vakgroep bij Bouwend Nederland aan te sluiten.