Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Vbr netwerkbijeenkomst hseq

VBR Netwerkbijeenkomst HSEQ

Woensdag 5 juni 2024

Geslaagde netwerkbijeenkomst HSEQ van de Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven

Op donderdag 30 mei is er een netwerkbijeenkomst geweest van de QSEH-groep van de vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven. 

De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest: 

- Jaap van de Burgt en Christel Peppelenbos hebben informatie gegeven over het inhuren van ZZP-ers;

- Martijn Verwoerd heeft een presentatie gegeven over de nieuwe Omgevingswet.

Hierna is er in kleine groepjes nog gesproken over de veiligheid van de kantoormedewerkers. Het was goed om van elkaar te horen wat er speelt binnen de verschillende bedrijven. 

Het was een geslaagde bijeenkomst!

 

Charles Verheyen
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Bestuurswisselingen op ledendag Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven

Op dinsdag 11 juni was de Algemene Ledenvergadering van de VBR, gecombineerd met de jaarlijkse ledendag.

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.

Donderdag 21 december 2023
Bouwend Nederland verwelkomt VBR als nieuwe vakgroep

Met ingang van 1 januari 2024 heeft Bouwend Nederland een nieuwe vakgroep binnen haar gelederen: de Vakgroep gecertificeerde BetonReparatieBedrijven (VBR).