Logo Bouwend Nederland

Gevolgen Russische invasie in Oekraïne voor de bouwsector

Vrijdag 11 maart 2022

Bouwend Nederland volgt, in samenwerking met andere brancheverenigingen, nauwgezet de ontwikkelingen rondom de Russische invasie in Oekraïne. In dit bericht maken we globaal de consequenties van de oorlog inzichtelijk voor onze sector en laten we je weten waar je met vragen terecht kunt. Ook vertellen we je wat de inzet van Bouwend Nederland is.

Eén van de meest acute gevolgen van het conflict zijn de snel stijgende prijzen van materiaal en brandstof. Zo vind je hier een contractclausule waarmee je bij het afsluiten van nieuwe overeenkomsten afspraken maakt over de mogelijke gevolgen voor het werk.

Effecten voor de bouwsector

Materiaalprijzen maar ook de prijzen van brandstof stijgen momenteel pijlsnel. Dit kan allerlei nare gevolgen hebben. De verliezen bij aangenomen werk kunnen fors oplopen aangezien de uitzonderlijk hogere prijzen veelal niet doorberekend kunnen worden. Bouwend Nederland vindt dat dergelijke unieke en niet te voorziene prijsstijgingen niet eenzijdig bij ondernemers in de bouw- en infra neergelegd kunnen worden. Ook publieke en particuliere opdrachtgevers zullen hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dergelijke prijsstijgingen waren immers niet te voorzien.

Voorkomen moet worden dat de contractering in de bouw en infra stilvalt door de grote onzekerheid die in de markt sluipt. De kans bestaat immers dat door de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen ondernemers het risico niet langer willen nemen om werk aan te nemen maar ook opdrachtgevers terugdeinzen om werk in de markt te zetten. Hiermee kan de enorme opgaaf waar Nederland voor staat op het gebied van de energietransitie, verduurzaming, woningbouw en mobiliteit in de knel komen.

Bouwend Nederland voert nu gesprekken met publieke opdrachtgevers om tot collectieve afspraken te komen hoe om te gaan de prijsstijgingen in lopende en nieuwe contracten. Tegelijkertijd doet Bouwend Nederland een oproep aan alle partijen binnen de bouwketen om redelijkheid en billijkheid te betrachten. Om de effecten die nu al gaande zijn zo goed mogelijk te inventariseren zal Bouwend Nederland volgende week een mini-enquête uitzetten onder de leden om de belangrijkste  knelpunten te kunnen vaststellen. De uitvraag helpt ons om de grootste problemen als eerste te kunnen aanpakken.

Staalprijzen

Staalproducent ArcelorMittal heeft vorige week alle gedane aanbiedingen geannuleerd en deze week nieuwe prijzen bekend gemaakt die maar voor een beperkte periode geldig zijn. Houd deze site in de gaten voor updates hierover. We monitoren de eventuele gevolgen voor andere bouwmaterialen.

Verhoging energieprijzen

De verdere stijging van de energieprijzen heeft onder meer gevolgen voor de asfaltproductie, baksteenproductie, staalproductie enz. Aanbiedingen van 2021 zijn nu al verlieslatend. Bouwend Nederland verzoekt actief opdrachtgevers coulant te zijn en mee te denken met oplossingen.

Personele consequenties

Signalen van buitenlandse arbeidskrachten die terug willen of moeten keren horen wij vooralsnog zeer beperkt.

Waar kun je terecht met vragen?

RVO ondernemersloket sancties Rusland

De Europese Unie heeft een aantal sancties ingesteld tegen Rusland. Heeft jouw bedrijf hiermee te maken? Ga dan naar het Ondernemersloket Sancties Rusland. Op deze pagina vind je de contactgegevens en praktische informatie om met de sancties om te gaan. Het loket is telefonisch en via de chat bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur via 088-0424242 (kies optie 0 en daarna 3). Je kunt ook een bericht sturen via het formulier op deze website. Je krijgt binnen drie werkdagen antwoord.  

Veelgestelde vragen en antwoorden VNO-NCW en MKB-Nederland

Koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben antwoorden gemaakt op een aantal veelgestelde vragen over de gevolgen voor ondernemers

Bouwend Nederland Advies

Als ondernemer in de bouw en infra loop je regelmatig tegen vragen aan waarop je direct een antwoord nodig hebt. Mocht je zelf consequenties ervaren die niet in dit bericht opgenomen zijn, deel deze dan door contact op te nemen met onze specialisten van Bouwend Nederland Advies.

Neem contact met ze op!

Contractclausule bij aangaan van nieuwe afspraken

De oorlog in Oekraïne kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen, bouwmaterialen en materieel. Om die reden heeft Bouwend Nederland een contractclausule gemaakt, waarmee bij het aangaan van een aannemingsovereenkomst afspraken worden gemaakt over de mogelijke consequenties voor het werk. Bouwend Nederland voert momenteel gesprekken met de publieke opdrachtgevers in onze sector om tot collectieve afspraken te komen binnen de lopende en nieuwe contracten.

Download de clausule, mochten er vragen zijn dan kun je die stellen aan Arno Duijverman, senior beleidsadviseur aanbesteden & contracteren.

Doorberekenen bouwkostenstijgingen

In de afgelopen 1,5 jaar zijn de bouwkosten onder invloed van een aanhoudend grote vraag en schaarste schrikbarend gestegen. Met de recente gebeurtenissen in Oekraïne, de oplopende spanningen en de sancties tegen Rusland, lijkt er voorlopig geen zicht op verbetering. Hoe opdrachtnemers en opdrachtgevers in de bouw met deze omstandigheden omgaan blijft daardoor onverminderd actueel. Bouwend Nederland heeft om die reden de bestaande ‘Aanwijzing’ over de wettelijke en contractuele regelingen over het doorberekenen van prijsstijgingen geactualiseerd. De nieuwe versie gaat uitgebreider in op indexerings- en risicoregelingen en het aanzienlijkheidsvereiste van paragraaf 47 UAV.

Download hier de Aanwijzing: het doorberekenen van bouwkostenstijgingen

Op woensdag 16 maart organiseerde Bouwend Nederland een webinar over wat je kunt doen bij onverwachte bouwkostenstijgingen. Arno Duijverman (Bouwend Nederland) en Joost Haest (Severijn Hulshof advocaten) lichten hierin de wijze toe waarop partijen afspraken kunnen maken over prijsstijgingen. Kijk het webinar hieronder terug.

Hulp bieden

De gevolgen van de oorlog zijn uiteraard het allerergst voor de bewoners van Oekraïne. Veel ondernemers willen hulp bieden om dit leed te verzachten. Bouwend Nederland voert gesprekken of en hoe ze een mogelijk coördinerende rol kan spelen in een bijdrage die onze ondernemers zouden kunnen leveren bij het aanbieden van hulp.

Niels Wensing
directeur dienstverlening
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.