Logo Bouwend Nederland

Herziene ordeningsregels voor ondergrondse netten beschikbaar

Woensdag 21 februari 2024

De ondergrond wordt steeds voller. Ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatadaptatie en het verdichten van woningbouw, hebben ook invloed op de ondergrondse infrastructuur. Activiteiten hebben zich meer en meer verplaatst van nieuwbouwlocaties naar bestaande bouw. Waarmee andere inzichten, materialen en technieken zijn ontstaan. Daarom is NEN 7171-1 'Ordening van ondergrondse netten' geüpdatet, aangepast en op 1 februari 2024 gepubliceerd.

Zorgvuldig omgaan met de bodem en ondergrond is voor elk project in Nederland een voorwaarde voor het slagen daarvan. NEN 7171-1 biedt daarbij een belangrijk handvat. NEN 7171-1 biedt een gedeeld uitgangspunt voor het ontwerpen en afspreken van maatregelen om de negatieve effecten van werkzaamheden in de bodem te beperken. Hierdoor kan de ondergrond efficiënt worden gebruikt.

NEN 7171-1 gepubliceerd

NEN 7171-1 'Ordening ondergrondse netten' is op 1 februari gepubliceerd. Deze norm verschaft inzicht in de eigenschappen, randvoorwaarden en eisen bij het ordenen van ondergrondse netten. Doordat de ondergrond steeds voller wordt door onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie en het verdichten van woningbouw, is deze norm geüpdatet en aangepast. In deze norm worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • welke kabels en leidingen op hoofdlijnen bestaan en welke eigenschappen deze bezitten;
  • welke functies en ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op kabels en leidingen en waarom;
  • wanneer sprake kan zijn van onderlinge beïnvloeding;
  • aan welke afspraken en aan welke (richt)afstanden (bij voorkeur) wordt voldaan.

Publieke consultatie NPR 7171-2 en de bijdrage vakgroep

De vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer heeft actief bijgedragen in de normcommissie en werkgroepen. Waarmee er een praktisch bruikbare norm, toepasbaar bij alle werkzaamheden waarbij ordening van ondergrondse netten een rol speelt is ontwikkeld. Daarnaast is de vakgroep betrokken bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 7171-2 'Procesbeschrijving' die op 1 februari 2024 de commentaarronde is ingegaan. Dit deel bevat de afspraken over het proces tussen de betrokken partijen voor inrichting en ordening van de ondergrond. Denk aan de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de bijbehorende activiteiten. Dossierhouder binnen de vakgroep is Yvonne de Rijck.

Informatie

NEN 7171-1:2024 kunt u hier verkrijgen. Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces, neem contact op met Sui Wan of Maarten Geel.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Vrijdag 24 mei 2024
Opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport gereed

Na een intensieve samenwerkingen tussen de netwerkbedrijven en aannemers werkzaam in de Hoogspanning, een aantal ROC’s en het SBB, presenteren wij met trots de nieuwe opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport (EMHT).

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.