Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Inspectie bij isolatiebranche breng je arbozorg op tijd in orde

Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

Woensdag 24 april 2024

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. Ze controleren in het bijzonder of je voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Bouwend Nederland onderschrijft het doel van deze inspectie: een betere beheersing van risico’s bij vooral kleinere bedrijven. Daar gebeuren namelijk relatief vaker ernstige ongevallen.

Waarom gaat de inspectie controleren?

Het doel van deze controle is ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Arbozorg vormt hiervoor de basis. Jaarlijks vinden op de werkvloer vele ongevallen plaats, helaas ook met fatale afloop. Ook worden mensen ziek door hun werk. Dat wil je natuurlijk niet als werkgever. Daarom is het zo belangrijk om arbo-maatregelen te nemen.

Uit handhavingsonderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat slechts weinig kleine bedrijven een RI&E en plan van aanpak hebben. Ook hebben lang niet alle werkgevers een contract met een arbodienstverlener. Dit zien we vooral bij kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers. Terwijl er juist in kleinere bedrijven relatief vaker ernstige ongevallen.

Aan welke arbeidsrisico’s moet je denken

In de isolatiebranche zien we vooral risico’s op het gebied van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals isocyanaten (b.v. gespoten PUR-schuim) of kwartsstof, het werken in kruipruimten, fysieke (over)belasting en (vooral bij dak- en gevelisolatie) valgevaar.

Je bent als werkgever verplicht om de arbeidsrisico’s te inventariseren en maatregelen te treffen, zodat je medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Instrumenten zoals de  Risico- en inventarisatieanalyse (RI&E) (volandis.nl) en de Arbocatalogi Bouwnijverheid (Bouw en Infra) en A-bladen, zoals  A-blad Tweecomponenten PUR (volandis.nl) voor de branche kunnen je helpen om die risico’s in kaart te brengen en te beheersen.

Hoe gaat de Arbeidsinspectie controleren?

Het inspectieproject bestaat uit een aantal stappen. Je kan een brief van de inspectie krijgen waarin wordt uitgelegd aan welke verplichtingen je moet voldoen, en hoe je dat kan doen. Daarna kan je de vraag krijgen om diverse documenten digitaal aan te leveren. De arbeidsinspectie beoordeelt deze documenten en bekijkt of je ermee voldoet aan de Arbowet.

Maak je arbozorg in orde en voorkom een boete

Je hebt dus een paar weken de tijd en handvatten om zaken in orde te brengen. Maar wanneer je geen RI&E, plan van aanpak en een basiscontract hebt, dan krijg je meteen een boete. Als de kwaliteit van je documenten onvoldoende is, dan krijg je een waarschuwing of eis tot naleving.

Met behulp van een online zelfinspectietool ‘Arbo op orde!’ kun je nagaan of je alle risico’s scherp  hebt, en of je de juiste maatregelen hebt genomen. Zie: www.zelfinspectie.nl/.

Wat kun je van Bouwend Nederland verwachten?

Volandis, het sectorinstituut voor veilig- en gezond werken in de Bouw & Infra, heeft verschillende hulpmiddelen beschikbaar om je te ondersteunen. Hierboven hebben we al een aantal hulpmiddelen genoemd.

Daarnaast moet iedere werkgever in Nederland afspraken maken met een arbodienst of bedrijfsarts voor deskundige ondersteuning bij ziekteverzuim van uw werknemers. De Bouw & Infra heeft dit via CAO geregeld. Volandis contracteert hiervoor arbodiensten die ‘het cao-pakket individugerichte preventiezorg’ voor jouw medewerkers uitvoeren. Je kiest zelf de arbodienst waarmee je wil samenwerken.

Verder biedt Bouwend Nederland aan haar leden dit jaar gratis RI&E training waarbij je geholpen wordt om zelf aan de slag te gaan met de RI&E: Een RI&E: een must voor ieder bedrijf | Bouwend Nederland

Wil je liever dat je door een professional geholpen wordt met het opstellen van de RI&E, dan biedt ledenvoordeelservice van ArboNed een uitkomst: Je medewerkers gezond en veilig aan het werk houden? (bouwendnederland.nl)

Ook Aboma kan je - met ledenvoordeel - ondersteunen met het opstellen van de RI&E: Aboma Consultancy (bouwendnederland.nl) 

Nog geen contract met een Arbodienst? Bouwend Nederland biedt dit aan via ledenvoordeelpartner ArboDuo (bouwendnederland.nl)

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 11 juni 2024
Werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder nu te bestellen

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom vind je in dit werkboek opdrachten voor jou en je collega’s, met QR-codes naar video’s en podcasts over veiligheid als teamprestatie. De opdrachten in het boek helpen je óók om de stap naar trede 3 van de Safety Culture Ladder te zetten. KAM-adviseur Ginette Seelen van VB Groep keek mee met de proefdruk.

Donderdag 6 juni 2024
Veiligheidsadvies geven begint met vertrouwen bouwen

De contactgroep VGM KAM Regio Randstad Noord beleefde dinsdag 4 juni een leerzame bijeenkomst bij Van der Valk Oostzaan. Indringende verhalen van medeleden en een informatieve en interactieve sessie van veiligheidsexpert Annemarie Timmermans leverden een waardevolle middag op.

Vrijdag 31 mei 2024
Contactgroep KAM trapt succesvol af

Een heugelijk moment voor Regio Oost, donderdag 23 mei was de eerste bijeenkomst van de nieuwe contactgroep KAM. In Apeldoorn ging het uiteraard over de doelstellingen van de contactgroep, maar ook over verbindend adviseren.