Logo Bouwend Nederland

Magazine BNL #4 verschenen

Maandag 11 december 2023

Lees alweer de laatste editie van BNL dit jaar. Het verenigingsmagazine van Bouwend Nederland staat ook dit keer weer vol met achtergrondartikelen en andere ontwikkelingen die op de bouw en infra van toepassing zijn.

In dit nummer

In dit nummer blikken we uiteraard terug op de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen en wat dit voor onze branche betekent. Ook lees je meer over het Aanvalsplan Techniek, Bouw en Energie én over de activiteiten rond onze campagne ‘De bouw maakt het’ zoals bijv. het tv-programma. Thema's als duurzaamheid en innovatie komen ook ruimschoots aan bod. Kortom, genoeg leesplezier voor nu of voor later naast de kerstboom!

 

Download het magazine als pdf-bestand

Altijd op de hoogte

BNL blijft je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, trends en inzichten die van invloed zijn op de bouw- en infrasector en onze leden. We blijven trouw aan onze missie: het binden, boeien en verenigen van de leden van Bouwend Nederland. Bekijk hier edities van BNL die eerder zijn verschenen.

Astrid van Mill
medewerker communicatie

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Hoofdlijnenakkoord: Mooie ambities, maar het komt aan op goede uitvoering

Bouwend Nederland is positief dat er na zes maanden formeren een hoofdlijnenakkoord ligt. Het akkoord van de vier partijen adresseert nagenoeg alle grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de bouw- en infrasector de oplossingen bouwt, zoals bereikbaarheid, woningbouw en de energietransitie. Het komt nu aan op executiekracht en uitvoeringszekerheid. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen.

Vrijdag 26 april 2024
'Geef voldoende prioriteit aan mobiliteit'

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie (waar wij deel van uitmaken), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken in de Telegraaf het belang van mobiliteit en pleiten voor een hoge plek op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit namelijk van groot belang.

Vrijdag 26 april 2024
Vertragingen en verstoringen in de bouw: hoe ga je ermee om?

Hoe je ook je best doet, tegenvallers bij de uitvoering van een werk lijken maar moeilijk te voorkomen. Wie kent niet de berichten over het uitlopen van bouwwerken, waardoor die soms jaren later dan gepland worden opgeleverd met alle gevolgen van dien. Het is daarom van groot belang te weten hoe je in dergelijke situaties als opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunt optrekken om toch tot een succesvolle afronding van het werk te komen. Daarover heeft het Instituut voor Bouwrecht (IBR) een leidraad gepubliceerd.