Logo Bouwend Nederland

Nieuw Model Informatieprotocol beschikbaar

Maandag 22 april 2024

digiGO, het platform voor digitaal samenwerken in de ontwerp-, bouw- en technieksector, lanceert versie 1.0 van het Model Informatieprotocol. Hiermee kun je als opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw eenvoudig projectspecifieke contractuele afspraken vastleggen over digitale informatie-uitwisseling. Het protocol vormt daarmee een aanvulling op de gebruikelijke contractvoorwaarden zoals DNR, UAV, en UAV-GC.

Waarom een Informatieprotocol?

Voor succesvol BIM-project zijn goede afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een voorwaarde. Het Informatieprotocol speelt hierbij – naast het BIM Uitvoeringsplan (BUP) – een belangrijke rol. Het Informatieprotocol legt specifieke contractuele afspraken vast over digitale informatie-uitwisseling in bouwprojecten. Het vormt daarmee een aanvulling op de gebruikelijke contractvoorwaarden zoals DNR, UAV, en UAV-GC. Het Informatieprotocol is een bijlage bij het contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor een project waarin digitaal wordt samengewerkt. Met tools zoals deze, draagt digiGO bij aan het versnellen van digitale samenwerking in de Ontwerp-, Bouw- en Techniekketen.

Model Informatieprotocol

Het Model Informatieprotocol is in lijn met de internationale normenserie NEN-EN-ISO 19650 en vervangt het oudere Model BIM Protocol. Het sluit aan bij de hedendaagse praktijk van informatiemanagement in bouwprojecten, dat over meer gaat dan alleen 3D-modellen.

Ter ondersteuning van het gebruik is een klikbare online infographic ontwikkeld, waarin stapsgewijs de toepassing van het Model wordt uitgelegd.

Nieuwe juridische aspecten opgenomen

De grootste verschillen met de vorige versie vind je in paragraaf 5.5 over eigendom en gebruik van datamodellen. Hiervoor is uitgebreid afgestemd met prof. mr. E.M. Bruggeman, auteur van het Handboek Juridische aspecten van het werken met BIM. Zo is vastgelegd dat een 3D informatiemodel juist geen unieke creatie moet zijn, maar zoveel mogelijk standaard om de uitwisseling en samenwerking met projectpartners soepel te laten verlopen.

Gebruikers van deze versie 1.0 worden nadrukkelijk uitgenodigd feedback te leveren, om het model verder te optimaliseren.

Rangorderegeling

Als je het protocol gebruikt, dan maak je daarin  mogelijk afspraken die al zijn geregeld in op het werk toepasselijke voorwaarden als de UAV en UAV-GC. Dat is in het algemeen niet erg. In de meeste gevallen kom je immers een rangorderegeling overeen, waarbij documenten een bepaalde volgorde krijgen toegewezen. Een document met een hogere rangorde heeft dan voorrang op het daarmee strijdige document met een lagere rangorde. Logischerwijs krijgen de UAV en UAV-GC een hogere rangorde toegewezen dan BIM protocollen.

Joppe Duindam
Manager Brancheontwikkeling & Verenigingszaken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.