Logo Bouwend Nederland

NIS2: nieuwe wet voor digitale veiligheid

Woensdag 24 mei 2023

Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Vanuit Europa is op 10 november 2022 een nieuwe richtlijn aangekondigd: NIS2, met wettelijke verplichtingen. Deze richtlijnen betekent dat een flink aantal bedrijven verplicht maatregelen moet nemen op het vlak van cybersecurity. De ingangsdatum: 18 oktober 2024. De Eerste en Tweede Kamer moeten deze nieuwe richtlijn nog vertalen naar Nederlandse wetgeving.

Voor wie?

Deze nieuwe wetgeving is verplicht voor essentiële en belangrijke bedrijven. Die zullen zichtzelf op een hoog niveau cyberveilig moeten maken. Tevens hebben zij zorgplicht in de toeleveringsketen. Simpelweg gezegd: zij gaan de bedrijven die aan hen leveren ook een aantal cybersecurity maatregelen opleggen. Hoeveel maatregelen en hoe zwaar die zullen zijn, hangt af van de risicoanalyse.

Wat doet Bouwend Nederland voor je?

We verwachten dat opdrachtgevers in onder andere de drinkwatervoorziening, rioolwaterafvoer en energievoorziening strengere regels rondom veilig digitaal werken zullen opstellen voor hun samenwerkingspartners. Denk aan maatregelen op het gebied van kennis, toegang tot data en cyberveiligheid.

Bouwend Nederland zoekt nu eerst uit wat de nieuwe wetgeving concreet gaat beteken voor bouw- en infrabedrijven. Daarbij trekken we samen op met andere brancheverenigingen en MKB-Nederland en VNO-NCW. Informatie en hulpmiddelen zullen we aanbieden via het platform Samen Digitaal Veilig.

Verder lezen
Meer informatie over de NIS2 vind je op deze overheidssite.

Je kan ook de website van het Digital Trust Center bekijken voor extra uitleg.

Dennis Mollet
beleidsadviseur digitalisering

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.

Woensdag 1 mei 2024
Je kan nu inschrijven voor de digiDare Award

Met de DigiDare Award vragen we aandacht voor succesverhalen van digitale ketensamenwerking in de gebouwde omgeving. Het belangrijkste doel van de prijs is om anderen te inspireren met positieve voorbeelden van digitaal samenwerken—rechtstreeks uit de praktijk.

Donderdag 25 april 2024
Test jij mee onze nieuwe module van de Digiscan Bouw

We hebben samen met Techniek Nederland een nieuwe module ontwikkeld voor de digiscan. Deze nieuwe module toetst hoe goed jij digitaal samenwerkt in de keten en welke stappen je daarin mogelijk kan zetten. We vinden het fijn als je deze nieuwe module mee wil testen.