Logo Bouwend Nederland

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit half jaar uitgesteld

Maandag 6 november 2023

Heeft jouw organisatie 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Deze regeling zou per 1 januari 2024 ingaan, maar is nu een half jaar opgeschort.

Handreiking beschikbaar

Welke gegevens je nodig hebt, staat in de handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit'. In die handreiking staan ook tips hoe je de gegevens verzamelt. Je hebt bijvoorbeeld deze gegevens nodig:

  • Het totaal aantal kilometers dat jouw werknemers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.
  • Jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Wanneer geldt de verplichting voor jou?

Deze rapportageverplichting geldt bij 100 medewerkers of meer. Het gaat om het aantal werknemers dat ten minste 20 uur per maand in dienst is op 1 januari van het rapportagejaar. Detacheringen tellen in beginsel niet mee, tenzij er een arbeidsovereenkomst is afgesloten. Vrijwilligers tellen niet mee.  

Waarom rapporteren?

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.

De eerste paar jaar wil de overheid vooral data verzamelen. Naar verwachting zal op basis van de verzamelde data voor 2026 een CO2 plafond worden ingesteld voor werkgerelateerde kilometers. 

Overgangsregime vanwege uitstel naar 1 juli

Hoewel de datum van het verplichte rapporteren verschoven is naar 1 juli 2024, mag je er als werkgever voor kiezen om wél al op 1 januari 2024 met de rapportage te beginnen. Voor werkgevers die per 1 juli gaan registreren, geldt dat de halfjaarlijkse uitkomst van 2024 geëxtrapoleerd wordt naar het hele jaar.

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.