Logo Bouwend Nederland

Uitspraak ViA15 lichtpuntje in slepend stikstofdossier

Woensdag 5 april 2023

Al jarenlang loopt de discussie over de grootte van de cirkel waarbinnen gekeken moet worden naar de effecten van stikstofneerslag bij nieuwe bouwprojecten. De Raad van State concludeerde vandaag dat de huidige grens van 25 kilometer waarmee nu wordt gerekend kan blijven bestaan.

Dit is onze reactie daarop. "Wij zien in de uitspraak van de Raad van State, dat de rekengrens van 25 kilometer aanvaardbaar is, een lichtpuntje in het slepende stikstofdossier, benadrukt onze voorzitter Arno Visser. "Dit betekent dat hiermee na jaren wachten aangetoond is wat wél kan. Lopende en nieuwe bouwprojecten hoeven door de uitspraak geen nieuwe vertraging op te lopen. Ook hoeft het AERIUS-model niet aangepast te worden. Het kabinet moet zich nu volledig richten op de uitvoering van het stikstofbeleid. Door nu door te pakken ontstaat versneld stikstofruimte voor zowel natuurherstel, bouw als economie."

Volledige uitspraak Raad van State

Bekijk hier de volledige uitspraak van de Raad van State, getiteld 'Berekenen stikstof tot grens van 25 kilometer is aanvaardbaar'.

Reacties in de media

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.