Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Woensdag 12 juni 2024

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Het Uitvoeringsakkoord, dat op 11 juni gepresenteerd werd in de wijk Park Stokhorst in Enschede, vloeit voort uit de Nationale uitvoeringsagenda voor regionale energie-infrastructuur. De opgave is te groot en urgent om te blijven doen wat we altijd deden. Er moet versnelling worden gemaakt in de uitvoering en dat kan alleen door samen te werken. Daarom bevat het uitvoeringsakkoord afspraken tussen installatiebedrijven, aannemers en regionale netbeheerders. De afspraken gaan over het optimaliseren van de randvoorwaarden, het snel en effectief samen werk uitvoeren, het samen leren van goede praktijkvoorbeelden en over monitoren en evalueren.

Marlies Visser, COO van Alliander namens Netbeheer Nederland: "We werken aan de grootste verbouwing van het energiesysteem ooit. Met dit akkoord maken netbeheerders, infra-aannemers en installateurs concrete afspraken over hoe we als partners optimaal samenwerken om de uitvoering te versnellen."

Afspraken in het akkoord

In het akkoord staat dat partijen vanuit partnerschap met elkaar werken. Zo gaan ze langjarige contracten voor een bepaald gebied met elkaar aan. Hoe meer volume en continuïteit van werk, hoe meer bedrijven kunnen investeren in mensen, processen, materialen en materieel. Ook spreken partijen af om samen te investeren in innovatieve technieken en processen. Denk aan de inzet van compacte aansluitmodules, stekkerbare aansluitingen en de prefab meterkast.

Verder komen partijen overeen om in principe spanningsloos te werken, waar dat verantwoord kan. Administratieve en fysieke controles in de uitvoeringsfase worden waar mogelijk beperkt. Partijen blijven vertrouwen op elkaars expertise en zetten deze in waar nodig. Zo streven netbeheerders er ook naar dat klanten met een groter verbruik, hun aansluiting door een zelfgekozen en door de netbeheerder erkende aannemer of installateur kunnen laten aanleggen.

SAMENVATTING UITVOERINGSAKKOORD

Vervolgstappen

Belangrijke randvoorwaarden voor versnelling in de uitvoering liggen in de voorbereiding. In die fase wordt het hoofdontwerp gemaakt en wordt er gekeken naar ruimtelijke inpassing en de daarvoor benodigde vergunning. In de aankomende periode werken netbeheerder verder samen met gemeenten om ook hier meer concrete afspraken over te maken en dit in een aanvullend akkoord vast te leggen.

Buurtaanpak Park Stokhorst

Dat het uitvoeringsakkoord in Enschede wordt getekend, is geen toeval. De nieuwe afspraken sluiten goed aan bij de zogenoemde buurtaanpak, waarbij de laagspanningsnetten in een wijk in één keer worden verzwaard. Park Stokhorst is de eerste grote wijk in het land waar deze aanpak wordt toegepast. Het is de aftrap van een operatie die uiteindelijk nagenoeg elke woonwijk in Nederland te wachten staat.

Wethouder Marc Teutelink: "Als gemeente hebben we tijdens het traject een controlerende functie voor bijvoorbeeld de locaties van de elektriciteitshuisjes en het verstrekken van vergunningen voor de nieuwe aanleg van kabels. De buurtaanpak hebben we samen met Enexis en Siers Groep opgezet. Ook in de communicatie trekken we samen op, zodat wijkbewoners op een uniforme manier geïnformeerd worden." 

Nikki Nicolai
Adviseur markt en overheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 juli 2024
Rekentool extra voorwaarden TOjuli beschikbaar

Sinds deze maand gelden er strengere voorwaarden bij de TOjuli-eis. Je kan niet meer volstaan met het vinkje ‘actieve koeling’ binnen de BENG berekeningen. Er gelden enkele aanvullende voorwaarden. Via de website van RVO kan je een rekentool aanvragen voor de vereenvoudigde berekening van de koelcapaciteit.

Donderdag 11 juli 2024
Vrijstelling op asbestinventarisatieplicht

Vanaf 1 augustus is er een vrijstelling op asbestinventarisatieplicht voor het gas en elektriciteitsnet van de regionale netbeheerders.

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.