Logo Bouwend Nederland

Verduurzaming asfaltsector centraal op Asfaltdag 2022

Maandag 12 december 2022

“Fijn dat het weer kan!” Een veel gehoorde uitspraak bij binnenkomst van de ruim 400 deelnemers aan de Asfaltdag. Na 2 digitale versies (eindelijk) weer een life event in Flint in Amersfoort. Middels verschillende presentaties en een levendige paneldiscussie zijn de deelnemers weer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de asfaltsector. Met als hoogtepunt de start van de campagne van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland voor het uitfaseren van hotmix asfaltmengsels. Tussen de presentaties en tijdens de borrel is er naar hartenlust genetwerkt tussen de 45 stands van toeleveranciers van de sector. Bekijk onderaan dit artikel de presentaties van de Asfaltdag.

Duurzaamheid in alle facetten stond centraal tijdens de Asfaltdag. Na de opening door dagvoorzitter Nathan de Groot heeft VBW voorzitter Stefan de Munck daarom de campagne voor het uitfaseren van hotmix asfaltmengsels gelanceerd. De start van deze campagne is de première van onderstaande animatie. Duidelijk is hierbij geworden dat het stoppen met het toepassen van hotmix mengsels niet alleen leidt tot verlaging van de CO2 uitstoot, maar ook tot verlaging van emissies van andere stoffen. En dat terwijl de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van deze asfaltmengsels vergelijkbaar zijn. De oproep is dan ook stop met het uitvragen van hotmix asfaltmengsels en vraag om zgn. warmmix asfaltmensgels!

Uitfaseren hotmix asfaltmengsels 

Het uitfaseren van hotmix asfaltmengsels bleek een goede opmaat voor de paneldiscussie. Want het uitfaseren van hotmix is slechts één van de vele veranderingen die de sector te wachten staat in de route naar circulair en CO2-neutraal asfalt. Omdat dit van alle partijen in de keten om verandering vraagt is er geopperd om een “asfaltakkoord” op te gaan stellen. De panelleden, Stefan de Munck (VBW), Jan Spoelstra (Overijssel), Ludo Hennissen (Rijkswaterstaat), Ralph Venema (AKC) en Pieter Litjens wisten elkaar op dit punt snel te vinden. Het is  nu aan de sector om te onderzoeken of hier verder invulling aan gegeven kan worden. Als laatste item voor de pauze heeft Ron Wesseling namens het bestuur van de Asfalt-Impuls de deelnemers meegenomen in de opbrengsten van de Asfalt-Impuls.

Digitalisering

Na de pauze is duidelijk geworden dat de asfaltsector steeds digitaler aan het worden is. Zonder data kun je feitelijk niets. Of het nu gaat om de gecontroleerde verwerking van asfalt middels sensoren in het wegdek (ASPARi), het vastleggen van productdata of data over het gebruik van de weg, data maakt het mogelijk om voorspellingen te doen over bijvoorbeeld de levensduur van een wegdek, beheer van het areaal te verbeteren en productverbeteringen te ontwikkelen. Verschillende projecten en programma’s die actief zijn op onderwerp zullen leiden tot kwalitatief betere, veiliger en duurzamere wegen.

Bio-based bindmiddelen

Tijdens het laatste blok heeft Jan de Boer van Versluys de zaal meegenomen in de ontwikkelingen rondom bio-based bindmiddelen. Een onmisbare innovatie in de verdere verduurzaming van asfalt. Hierna heeft Jack Kusters van Rijkswaterstaat op zeer indringende wijze verteld over een noodlottig ongeval tijdens wegwerkzaamheden. Het afsluiten van de A12 zoals deze in de zomer van 2022 plaatsvond is een goede oplossing gebleken om ongevallen in het werkvak te voorkomen. De afsluiting van het programma heeft Joost Fijneman van CROW verzorgd door in te gaan op duurzaamheid in de samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer.

Tijdens de afsluitende netwerkborrel is lang nagepraat over de dag en zijn de banden na 2 jaar corona weer stevig aangehaald.

Presentatie Spreker Download
Verduurzaming van de asfaltsector Stefan de Munck (Voorzitter VBW) Klik hier
Asfaltinformatie op orde Sietse Robroch (PIM Infra) Klik hier
Kwaliteitsborging & High Tech = Low Cost Rémy van den Beemt (BAM Infra) en
Jan van de Water (Ballast Nedam)
Klik hier
Sectorvisie: intelligente infra Benny Nieswaag (Rijkswaterstaat) Klik hier
100% biobased bindmiddel Jan de Boer (Versluys Groep) Klik hier
Veiligheid: Samen veilig naar huis Jack Kusters (Heijmans) Klik hier
Duurzaamheid en samenwerking Joost Fijneman (CROW) Klik hier

 

Ron Wesseling
Verenigingsmanager vakgroep bitumineuze werken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Donderdag 21 december 2023
Terugblik op de Asfaltdag 2023

"Goed je weer te zien!" Een veel gehoorde uitspraak bij binnenkomst van de ruim 450 deelnemers aan de Asfaltdag. Jaarlijks is de Asfaltdag hét ontmoetingspunt voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers en anderen uit de asfaltsector. Met verschillende presentaties en een levendige paneldiscussie zijn de deelnemers weer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de asfaltsector. Tussen de presentaties en tijdens de borrel is er naar hartenlust genetwerkt tussen de 40 stands van toeleveranciers aan de sector.

Maandag 16 oktober 2023
Asfaltdag 2023: 12 december Flint Amersfoort

Verduurzaming is het thema binnen de asfaltsector. CO2 doelen, hergebruik en andere onderwerpen die bijdragen aan verduurzaming zijn het gesprek van de dag in de wereld van het asfalt. Tijdens de dag wordt dit punt van meerdere kanten belicht. Naast een inhoudelijk programma is de Asfaltdag er vooral ook om elkaar te ontmoeten. Genoeg redenen om 12 december naar Amersfoort te komen.