Logo Bouwend Nederland

Waardering voor Arbeidsinspectie stijgt

Donderdag 30 november 2023

Leerzaam en positief; dat was het gevoel over de bijeenkomst van de Contactgroep VGM KAM van 28 november. De deelnemers staken veel op van elkaars ervaringen en van de uitleg van ArbeidsInspectie over de nieuwe onderzoeksmethodiek.

Zo’n twintig coördinatoren VGM KAM waren dinsdag 28 november naar Van der Valk Oostzaan gekomen voor het halfjaarlijkse overleg. In twee uur tijd werd een scala aan belangwekkende veiligheidszaken besproken. In het eerste deel van de bijeenkomst kwamen zaken aan bod die de coördinatoren zelf hadden ingebracht. Zo werd er uitgebreid gediscussieerd over veilig hijsen en veilig steigers bouwen en afbreken. Vraagstuk was niet zozeer hoe dat moet, maar hoe je ervoor zorgt dat de externe partijen die daar doorgaans voor worden ingehuurd, net zo bewust met de veiligheidsregels omgaan als jij als opdrachtgever dat zelf doet. Een passende oplossing kwam er niet uit, maar wel de aanbeveling om zoveel mogelijk met vertrouwde en betrouwbare partijen te werken. Ook klonk het advies om er in ieder geval voor te zorgen dat het eigen personeel de benodigde certificaten heeft. 

Praktijkverhaal

Als vast onderdeel van de bijeenkomst vertelde één van de leden over een incident dat het bedrijf had meegemaakt. Ditmaal ging het om een ongeval met een machine. In de presentatie legde hij de toedracht uit, hoe er onderzoek was gedaan en wat dit had uitgewezen. Het probleem bleek op het gebied van communicatie te liggen. In reactie op het ongeluk had de bewuste coördinator gezorgd voor een extra beschrijving in diverse talen én een speciale Toolbox meeting over het gebruik van de machine.

Terugkoppeling ledengroep Veiligheid

Jos Bonnyai van UBA koppelde naar de contactgroep terug wat er in de Ledengroep Veiligheid van Bouwend Nederland was besproken. Daarop kwam de vraag of er naar een manier kan worden gezocht om die terugkoppeling ook tussentijds te laten plaatsvinden. De Contactgroep VGM KAM komt immers maar twee keer per jaar bijeen. Dit gaat geregeld worden.

Leren in plaats van bestraffen

Het tweede deel van de bijeenkomst was geheel gewijd aan de Arbeidsinspectie. Jane Tijssen, coördinerend projectmanager M&V bij de AI, vertelde over de nieuwe methodiek om ongevallen te onderzoeken. Normaal gesproken wordt er naar aanleiding van een melding onderzoek gedaan door een inspecteur van de AI. Niet zelden wordt er ook een boete opgelegd. Boetes leiden echter zelden tot verbetering van de veiligheid op de bouwplaats, is de conclusie van de Inspectie. Daarom is er onder het motto ‘Leren in plaats van bestraffen’ een nieuwe methodiek ontwikkeld die het lerend vermogen van bedrijven stimuleert. Na de verplichte melding van het ongeval komt er wel een inspecteur langs, maar die helpt het bedrijf zélf een onderzoek te starten en een rapportage op te stellen. Naast de feiten en de omstandigheden moet die rapportage ook een verbeterplan bevatten. De Arbeidsinspectie beoordeelt de rapportage en het verbeterplan, en kan om aanpassingen en aanvullingen vragen. 

Leuker voor iedereen

De nieuwe methodiek is op vrijwillige basis, bedrijven hoeven er niet aan mee te werken. Wel is het zo dat meewerken over het algemeen zal betekenen dat er geen boete wordt opgelegd. Een van de leden van de contactgroep had al met de nieuwe methodiek gewerkt en kon daar zeer positieve ervaringen over delen. “Het dwingt je om heel goed te kijken naar wat er is gebeurd en hoe het kon gebeuren en daarin álle facetten mee te nemen. En om er over na te denken hoe je kunt voorkomen dat zo’n ongeval nog eens gebeurt.” Zijn ervaring was dat het weliswaar wat tijd kost, maar dat het niet moeilijk is en zonder meer de veiligheid binnen het bedrijf verbetert.
Volgens Arbeidsinspectie programmamanager Tijssen werkt de methodiek goed en ervaren de bedrijven het als prettig. Ze gaf aan dat het ook voor de inspecteurs zelf een verbetering is. Niet alleen levert het tijdwinst op, ook de waardering van de bedrijven voor het werk van de inspecteurs neemt toe. Het beeld dat ze er alleen maar zijn om boetes uit te delen, verandert langzamerhand in het besef dat de  Arbeidsinspectie er is om bedrijven te helpen van de bouwplaats een veilige werkplek te maken waar geen ongelukken gebeuren.

 

Na twee zeer leerzame uren werd de bijeenkomst afgesloten. Wie er volgende keer ook bij wil zijn, kan zich via l.neef@bouwendnederland.nl melden bij Lenneke Neef

Lenneke Neef
Adviseur sociale zaken - Regio Randstad Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Zondag 7 april 2024
Girls' Day: duizenden meiden bezoeken bedrijven in de techniek

Aanstaande donderdag 11 april is het Girls' Day en dan gaan ruim 8300 meiden tussen de tien en vijftien jaar op bezoek bij meer dan 230 bedrijven in bèta, techniek en IT verdeeld over ruim 250 locaties in Nederland. De meiden maken zo laagdrempelig kennis met techniek en IT, met de bedrijven, ze ontmoeten vrouwelijke medewerkers en leren wat bedrijven in deze sectoren allemaal te bieden hebben. Meiden komen op hun pad naar een baan in bouw, infra, techniek of IT allerlei hordes tegen. Daarom kiezen zij nog steeds veel minder vaak dan jongens voor doorleren of werken in die sectoren. Dat is jammer, want het zijn kansrijke sectoren met veel baanzekerheid en beroepsmogelijkheden. Bovendien kunnen bedrijven in deze sectoren alle talent gebruiken dat er is.

Maandag 18 maart 2024
351,6 miljoen voor structureel techniekonderwijs voor alle kinderen

Het programma Techkwadraat (ingediend als NGF-voorstel “Investeren in het talent van de toekomst”), met als doel om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken, kan van start. Het kabinet heeft op advies van de Nationaal Groeifonds commissie besloten om deels voorwaardelijk 351,6 miljoen euro aan dit voorstel toe te kennen. Regionale en landelijke partners kunnen met deze impuls overal in Nederland leerrijke omgevingen creëren waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. Of het gaat om techniek, technologie, ICT, (natuur)wetenschappen en praktijkvaardigheden: we willen zorgen voor een brede oriëntatie in al deze richtingen. Kinderen en jongeren komt tot hun 16e jaar structureel in aanraking met techniek én dus bouw en infra.

Vrijdag 13 oktober 2023
KAM infra-dag 2023: laat je informeren en inspireren

De KAM infra-dag wordt al vele jaren georganiseerd en is het uitgelezen moment om je bij te laten praten over de nieuwste ontwikkelingen op KAM-gebied en vakgenoten te ontmoeten. Tijdens de KAM infra-dag 2023 bespreken we actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, een veilige inzet van elektrisch materieel, werken met diisocyanaten, de omgevingswet en het veiligheidsgesprek met behulp van hein en guus. Ben jij KAM-functionaris bij een infrabedrijf of geïnteresseerd in alles rondom KAM? Meld je dan vandaag nog aan via de aanmeldlink onderaan dit artikel.