Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Watertransitie centraal tijdens algemene ledenvergadering

Watertransitie centraal tijdens algemene ledenvergadering

Dinsdag 20 juni 2023

De vakgroep ONG heeft dinsdag 6 juni haar algemene ledenvergadering gehouden in het prachtige Biesbosch gebied. En niet voor niets daar, want het thema was dit keer de watertransitie. Buiten de reguliere punten heeft Erik ter Velde (Evides) de uitdagingen van een drinkwaterleidingbedrijf en specifiek Evides gedeeld. Nam Nikki Nicolai (vakgroep ONG) de aanwezigen mee in klimaatadaptief (zoet) waterbeheer als onderdeel van de watertransitie. Tijdens een boottocht nam Kenneth Grypdon (DENYS) de aanwezigen letterlijk mee naar spaarbekken De Gijster waarvoor zij het leidingwerk hebben uitgevoerd. Lees verder om een indruk te krijgen van wat er speelt binnen de watertransitie.

Klimaatverandering

De effecten van de veranderingen van het klimaat merken we al een tijdje, de zomers worden warmer waardoor droogte optreedt én als het dan regent, zijn het intense buien waarbij in korte tijd heel veel water valt. Dit veroorzaakt problemen in de landbouw, zorgt voor verandering van natuurgebieden/ ecosystemen en daarmee de beschikbaarheid van zoetwater maar zeker ook voor bewoners bij overtollige neerslag. Binnen de watertransitie zijn problemen benoemd, waarbij het nu de uitdaging is om dit te beheersen door oplossingen of maatregelen. Als vakgroep kunnen we hier aan bijdragen.

Dagelijks Bestuur

Guido van Tongeren, lid van het Dagelijks Bestuur (DB) bij Bouwend Nederland, noemt twee belangrijke punten die aandacht hebben. De eerste is onderuitputting en daarmee krimp van werkzaamheden als gevolg van o.a. stikstof en beschikbaarheid van materialen. Waarbij er onderzocht wordt of deze onderuitputting altijd alleen financieel gedreven is of dat er ook andere factoren zijn. De tweede heeft te maken met verzekeringen en de dienstverlening vanuit de makelaars AON en In-Staet. De wens van één product en twee makelaars waarbij je als bedrijf zelf de keuze maakt bij wie je dit afneemt voorgelegd aan zowel AON en In-Staet. Dit traject loopt.

De vakgroep ONG

Aan de hand van de presentatie benoemt Harold Lever een aantal belangrijke punten:

  • veiligheid het werken zonder spanning en naar aanleiding van incidenten drukloos en gasloos werken;
  • rendabel werken waarbij er veel aanbestedingen zijn geweest waarbij optimalisatie nodig is in de samenwerking en opschaling met rendabele marges. Hierbij hoort ook het gesprek dat vanuit de aannemerij met netbeheerders als opdrachtgevers is gevoerd, dit loopt nog;
  • arbeidsmarkt, modulair opleiden waardoor opleidingen worden vereenvoudigd, met behoud van kwaliteit, waarbij medewerkers sneller (zelfstandig) aan de slag kunnen en campagnes om mensen de sector in te laten stromen;
  • duurzaam, de keuze en beschikbaarheid van emissie arm en -loos materieel en de manier van aanbesteden.

 

Na een toelichting op de financiën is er decharge verleend aan het bestuur en aan de vereniging BoBo en is er akkoord voor het opstellen van nieuwe statuten. De hele presentatie lees je hier.

Uitdagingen Evides

Erik ter Velde, directeur Infra bij Evides, licht een aantal uitdagingen toe, zoals de beschikbaarheid van voldoende drinkwaterbronnen met voldoende kwantiteit en kwaliteit (dat wat er niet in zit hoef je er ook niet uit te halen) om aan de vraag te kunnen voldoen. Door klimaatveranderingen is er invloed op de temperatuur van het (drink)water wat effect heeft op de kwaliteit en de beschikbaarheid bij droogte, lagere waterstanden en daarmee weer het risico op een hogere vervuiling. Niet alleen bij de bron, maar ook in het distributienet. Wat is het effect van dieper aanleggen of het anders dimensioneren van leidingen zodat de verblijftijd wordt verkort en daarmee de kans op temperatuursverhoging. Door de ligging, aan de kust, is verzilting een (extra) probleem. Als maatschappij is het ook belangrijk om naar de vraag van water te kijken, moet alles zoet water zijn, wat is er (technisch en mindset) nodig om een andere kwaliteit water te gebruiken én waar wil je die dan voor gebruiken. Dus water besparen en circulariteit. Het blijkt dus dat er veel knoppen zijn om aan te draaien die daarmee ook op verschillende onderdelen van het watersysteem effect hebben. Het is dus niet makkelijk want daarbuiten hebben we nog te maken met veroudering van het leidingnet, drukte in de ondergrond, de energietransitie, duurzaamheid (circulariteit), CO2 en stikstof en moeten er voldoende en geschoold arbeidscapaciteit zijn. Belangrijk vindt Evides dat er wordt ingezet op multi-discipline werken en samenwerken op basis van vertrouwen. Dat laatste onderschrijft de vakgroep ook. De hele presentatie is hier te bekijken.

Onderzoek klimaatadaptief zoetwaterbeheer

Als onderdeel van de watertransitie deel Nikki Nicolai de eerste bevindingen van haar verkennend (desk)onderzoek naar klimaatadaptief zoetwaterbeheer. Belangrijk is om te realiseren dat we komen uit de tijd dat er actief is ingezet op waterveiligheid door Nederland te beschermen tegen overstroming, watersnoodrampen. Waarbij we vandaag de dag last hebben van droogte als gevolg van hogere temperaturen en kortstondige buien met extreme neerslag die niet weg kan. De uitdaging is nu om water op te vangen, vast te houden, gestructureerd af te voeren en her te gebruiken. Waarbij het uitgangspunt is de kwaliteit op peil behouden en liever nog verbeteren (volgen Kaderrichtlijn Water (KRW)). De uitdaging is om tijdig en actief te participeren, voorkom verassingen en pak kansen. Bekijk hier de hele presentatie.

Zoetwaterbeheer in de praktijk

Om aan de drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen in de toekomst heeft Denys in samenwerking met Van Oord een project uitgevoerd ter vergroting van de capaciteit. Kenneth Grypdon (uitvoerder bij Denys) neemt ons tijdens de boottocht mee naar de praktijk. Innamepompstation de Bergsche Maas is middels drie nieuwe stalen leidingen rond 2,10 m verbonden met spaarbekken De Gijster. Het uitvoeren van dit project in natuurgebied de Biesbosch levert uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid maar zeker ook duurzaamheid. Door het lassen van de 17 meter lange buizen buiten de project locatie en deze vervolgens over land en water te vervoeren zorgt voor minder uitstoot. Tijdelijke bebouwing op locatie waarin o.a. het lassen en coaten plaatsvind draagt bij aan reductie van uitstoot. Een bijzonder project met unieke uitdagingen waar mooie maatwerkoplossingen zijn toegepast. Bekijk hier de presentatie van Kenneth Grypdon van Denys.

Wil je het verkennende onderzoek over klimaatadaptief zoetwaterbeheer een stapje verder brengen, neem contact op met Nikki Nicolai.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser.

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.