Logo Bouwend Nederland

Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Donderdag 11 april 2024

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Duurzaam hout versus klimaatverandering

Verzekeraars hebben grote zorgen over houtbouw, met name als het gaat om brandrisico’s, vocht/schimmel e.d. en bij hoogbouw constructieve aspecten. Soms overdreven, waarbij de Bouwend Nederland-verzekeringspartners er gelukkig in slagen tot genuanceerde kaders te komen. Maar soms ook terecht zoals bleek uit het navolgende voorbeeld. Een opdrachtgever wilde de gehele binnenafwerking van een gebouw in duurzaam hout. Tegelijkertijd zat er druk op budget en tijd, zodat de directievoerder deze alvast wilde zien aangebracht terwijl het pand nog niet wind/waterdicht was. Om zeker te zijn dat dit verantwoord kon werd ervoor gekozen het binnenwerk in de zomer aan te brengen zodat de blootstelling aan vocht beperkt zou blijven. Waar dit in het verleden altijd een gebruikelijke werkwijze was, bleek de zomer van 2023 extreem nat en de duurzame materialen zeer vochtgevoelig. Gevolg: alle binnenwerk is onherstelbaar beschimmeld en zal moeten worden verwijderd en vernieuwd. Leermoment: aannames qua weersomstandigheden in verleden zijn niet meer bruikbaar voor het heden, zeker niet bij gebruik van kwetsbare duurzame materialen. De herstelkosten worden geclaimd bij de CAR-verzekeraars, maar CAR-verzekeraars stellen (zeker voor de toekomst) vragen bij de voorzienbaarheid van dit soort schades.  En de aannemer en opdrachtgever zullen sowieso de strijd nog moeten aangaan over niet gedekte vertragingsschade die niet onder de CAR is gedekt.

Gecertificeerd hergebruikt materiaal geen 100% zekerheid

Bij een infrabouwer wil een opdrachtgever uit circulaire duurzaamheidsoverwegingen graag dat gebruik wordt gemaakt van eerder elders toegepaste bouwstoffen, dus hergebruik. Het materiaal is door de leverancier van de aannemer voorzien van alle beschikbare certificeringen. Op zich al positief, want dat is lang niet altijd het geval. Toch blijkt dit hergebruik ertoe te leiden dat niet de kwaliteit wordt gerealiseerd die de opdrachtgever hiervan mocht verwachten. Geen materiële schade, dus de CAR-verzekeraar geeft niet thuis. Toch wijst de opdrachtgever naar de aannemer want die heeft immers ongeschikte materialen toegepast. Dat dit de keerzijde was van de duurzame ambities van de opdrachtgever wordt even minder relevant geacht. Maar certificering is papieren bewijs gebaseerd op specifieke normen en steekproeven, het biedt echter geen garantie, dus ook de leverancier gaf geen thuis. Let dus op bij contractering rond hergebruik van materialen en maak vooraf met duurzame opdrachtgevers afspraken over risico’s die je zelf niet kunt beïnvloeden.

Meer weten? De adviseurs van In-Staet denken graag met je mee.

 

Wil je  weten hoe het in jouw situatie zit met de verantwoordelijkheden van betrokken partijen, neem dan gerust contact op met Bouwend Nederland Advies kijk op: Advies op maat (bouwendnederland.nl)

BNL Ledenvoordeel

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.