Logo Bouwend Nederland

Bereid je goed voor, ook digitaal! Regio Noord laat zich informeren over de Wkb én digitalisering

Woensdag 18 oktober 2023

Vanuit samenwerkingsverband Platform Build organiseerde Bouwend Nederland regio Noord op 10 oktober in samenwerking met twee softwareleveranciers een bijeenkomst over de Wkb en digitalisering. Tijdens de bijeenkomst met een flinke opkomst kwam Jan Nijzink van Woningborg vertellen over het Woningborg Kwaliteitsborgings Instrument (WKI). Reina Uittenboogaard trapte de bijeenkomst af met alles over de Wet kwaliteitsborging in een notendop.

Inwerkingtreding per 1 januari 2024

Net op de dag van de bijeenkomst brengt de Cobouw het bericht naar buiten dat het nog zeker twee weken onduidelijk is of de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024 ingaat. Mogelijk gaat de bouwwet via de Tweede Kamer helemaal van tafel. Na kort stil te staan bij dit actuele nieuws trekken we toch met elkaar de conclusie dat we ons hoe dan ook moeten voorbereiden, begin je nu niet dan ben je simpelweg te laat. En dat in relatie met de efficiëntie die digitaliseringsstappen kunnen geven, zorgt ervoor dat Reina Uittenboogaard van Bouwend Nederland haar verhaal met een zaal vol aandacht kan vertellen. Ze trapte af met een uitleg op hoofdlijnen over de Wkb. Ook noemde ze wat aandachtspunten, zoals de kosten en de extra administratieve lasten voor de aannemer. Uittenbogaard wees ook op alle hulpmiddelen die Bouwend Nederland de leden te bieden heeft; zowel voor de oriëntatiefase, de verdiepingsslag en het daadwerkelijke werken met de Wkb. Meer informatie is te vinden op www.bouwendnederland.nl/wkb

Hoe gaat dit in de praktijk?

Vanuit Woningborg was Jan Nijzink aanwezig om de Woningborg Kwaliteitsborging Instrument toe te lichten. Het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) is een totaaloplossing waarmee aangesloten bouwondernemingen plannen, kwaliteit borgen en registraties doen. Het WKI gaat uit van risicogestuurd toezicht middels een steekproef, met een dekking van minimaal alle typen bouwwerken in het project. Alle formeel toegelaten instrumenten zijn te vinden via de volgende link: https://www.stichtingibk.nl/instrumenten/. 

 

Vervolgens gingen softwareleveranciers Ed Controls en 4PS in op hoe hun tools samenwerken met kwaliteitsborgers, en aan de hand van duidelijke presentaties kregen we goed inzicht in hoe dat in de praktijk gaat. Er was volop ruimte voor het stellen van vragen, waardoor de verschillen werden uitgelicht over de softwarepakketten en waarom misschien het ene pakket beter aansluit dan het andere afhankelijk van je wensen en huidige software. Samenvattend een leerzame middag met volop interactie.

Platform Build

Enkele maanden geleden zijn we gestart met de lancering van platform Build, inmiddels hebben we tijdens de pilotfase niet stil gezeten en doorgebouwd aan het platform. Leden maar ook niet-leden van Bouwend Nederland kunnen gebruik maken van de online community rondom digitalisering. Doel is om laagdrempelig kennis te ontsluiten rondom digitalisering, met waar mogelijk regionale partners. Het onderwijsaanbod, aanbieders en leveranciers die actief zijn op het gebied van digitalisering worden samengebracht in één omgeving met bouw- en infrabedrijven. Dit geeft de kans om eenvoudig een vraag te stellen, om van elkaar te leren maar bovenal om samen te bouwen aan een meer gedigitaliseerde toekomst. De presentaties van deze bijeenkomst zijn ook terug te vinden op het platform. Voor deze en meer activiteiten, kijk op platform Build
Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.