Logo Bouwend Nederland

Inspirerende bijeenkomst over zero-emissiezones en bouwhubs voor leden afdeling Drenthe e.o.

Donderdag 30 maart 2023

In het kader van mobiliteit verzamelden de leden zich op het TT-circuit van Assen. De uitstoot is hoog en het geluid van de raceauto's klinkt voor de één als muziek in je oren en is voor de ander aanleiding om geluidsdempers te dragen, maar een indrukwekkende locatie is het zeker. Na een rondleiding achter de schermen werd er nagedacht over mobiliteit in de bouw- en infrasector aan de hand van twee presentaties.

Zero-emissiezones, wat staat de sector te wachten?

Vanuit Bouwend Nederland gaf Job van den Broek, adviseur markt & overheid een presentatie over het wat, waar, hoe, wanneer en waarom van zero-emissiezones. Vanaf 2025 worden in 30 tot 40 van de grootste gemeenten zero-emissiezones (ze-zones) voor stadslogistiek ingevoerd. Als voorbeeld, recentelijk kondigde Groningen aan dat de binnenstad alleen 's ochtends nog voor vracht- en bedrijfsverkeer toegankelijk zal zijn. Dit streven naar zero-emissie sluit aan bij het streven naar schoon en emissieloos bouwen, het zogenaamde programma SEB van de Rijksoverheid. In dit programma wordt een routekaart opgesteld voor de verduurzaming van de bouwsector tot 2030.

Bouwend Nederland staat -ook met het oog op het klimaatakkoord- in principe positief tegenover de invoering van deze ze-zones. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een schonere en veiligere omgeving voor onze mensen. Dat is ook de reden dat we samen met BMWT, CUMELA en Koninklijke VHG de Groene Koers hebben opgezet, waarmee we versneld werken aan emissiereductie en op termijn -hopelijk- zero-emissie vanaf 2030.

Toch hebben we vanuit Bouwend Nederland nog wel een paar kanttekeningen. De eerste richt zich op de termijn waarop gemeenten hun ze-zone willen invoeren. Hoewel de ze-zones al vanaf 2025 ingaan, is het uitgangspunt dat bepaalde fossiel aangedreven bestelauto’s en vrachtwagens nog een aantal jaar langer de zone in mogen tijdens een overgangsfase. Dit is echter een uitgangspunt en (nog) geen harde afspraak: het staat gemeenten vrij om hier van af te wijken en hun eigen koers te kiezen. Bouwend Nederland streeft ernaar om vanaf 2030 zoveel mogelijk emissiearm of emissieloos te bouwen, maar 2025 komt zeer waarschijnlijk nog te vroeg. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over hoe de zero-emissiezones en de overgangsperioden er precies uit komen te zien, omdat er geen centraal beleid is en gemeenten hun eigen keuzes mogen maken.

Tips voor voorbereiding zero-emissie bouwen

  • Maak gebruik van subsidies (SSEB)
  • De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden werken samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan schone en toekomstbestendige mobiliteit in Noord-Nederland. Zie voor meer informatie de website van slim en groen onderweg.
  • Houd bij vervanging van je wagenpark rekening met zero-emissie. Denk vooruit: wat heb je nodig, hoe ga je het regelen?
  • Benader Bouwend Nederland voor hulp!

BouwHubs maken binnenstedelijke opgaven makkelijker

Directeur VolkerWessels Materieel & Logistiek Ron Frazer vertelde de leden van afdeling Drenthe e.o. over de mogelijkheden van BouwHubs. Van die BouwHubs heeft VolkerWessels Materieel & Logistiek er inmiddels acht, verspreid door het land, naast twee productielocaties. Daarmee worden zo'n 2450 werken bediend vanaf locaties aan de rand van een plaats buiten het centrum. De huidige manier van werken staat onder druk door marktontwikkelingen. We gaan steeds meer binnenstedelijk bouwen, binnensteden gaan vanaf 2025 op slot voor zwaar vrachtverkeer én we zien een toenemende schaarste van arbeidskrachten en middelen. 'Zo'n BouwHub zorgt voor minder ritten naar de bouwplaats, minder transportkosten, minder CO2-uitstoot en stikstof én een snellere bouwtijd', zegt Ron. Dit door regie te voeren tijdens de ruwbouw, en bouwstromen samen te voegen tijdens de afbouw. Een concreet voorbeeld hiervan is het samenstellen van dagproductiepakketten en deze pakketten 'just in time' af te leveren op de bouwplaats. 'Door simpelweg slimmer te werken, kunnen we heel veel besparen met elkaar', gaf Ron aan. De eerder genoemde voordelen van slimme bouwlogistiek blijven zich ontwikkelen, en ook de komende jaren wil VolkerWessels intensiever gaan samenwerken met toeleveranciers en onderaannemers. Na het inspirerende verhaal van Ron Frazer werd de bijeenkomst afgesloten met een netwerkmoment en een buffet. 

Meerjarenprogramma Mobiliteit

Deze bijeenkomst werd ondersteund vanuit ons meerjarenprogramma Mobiliteit. Dit programma draagt bij aan het ontwikkelen van een nieuwe visie op mobiliteit in de brede zin. Lees hier verder over onze doelen.

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Donderdag 25 april 2024
Tussenbijeenkomst Sliepe yn 'e takomst 24 april

Kun je jonger worden door een weekje in een biobased recreatiewoning te vertoeven in het mooie Friesland? De zeven teams van het project Sliepe yn’e Takomst presenteerden woensdag 24 april een tussenstand van hun ontwerpen voor biobased recreatiewoningen. Psycholoog Bernard Maarsingh gaf tijdens de bijeenkomst een lezing over de effecten van een biobased recreatiewoning op de gezondheid en vitaliteit van de gasten.

Vrijdag 22 maart 2024
Gezamenlijk het aansluitproces optimaliseren staat centraal tijdens bijeenkomst in Emmen

‘Samen beter aansluiten, dat wil toch iedereen?’, was de slogan op de uitnodiging voor de bijeenkomst van 18 maart in het stadion van FC Emmen. Desondanks bleek tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Grond’G, MijnAansluiting en Bouwend Nederland, dat de praktijk weerbarstig is. Mede gevoed door de personeelstekorten en verschillende (maatschappelijke) transities, waardoor de vraag naar elektra, gas, media en water sterk verandert, vraagt het op tijd realiseren van de gewenste aansluiting om een steeds betere afstemming tussen opdrachtgever, netbeheerder, bovengrondse aannemer, ondergrondse aannemer en de gemeente als vergunningverlener. Het versterken van de aansluitketen en het toepassen van slimme innovaties, was tijdens deze volgeboekte bijeenkomst in Emmen, dan ook hét centrale thema.