Logo Bouwend Nederland

V+R-opgave civiele kunstwerken centraal tijdens infrabijeenkomst Groningen

Maandag 19 februari 2024

Tijdens de infra-bijeenkomst 'Infra: helen met een gouden randje' van 13 februari in Groningen stond de grote vervanging en renovatie-opgave van civiele kunstwerken centraal. Duidelijk werd dat de snel en sterk veranderende wereld vraagt om andere aanpakken dan de gebruikelijke.

Zo'n 50 geïnteresseerden waren dinsdag 13 februari naar Paviljoen Sterrebos in Groningen gekomen voor de bijeenkomst van Stadswerk, NL Ingenieurs en het Platform Infra Noord van Bouwend Nederland. ‘Infra: helen met een gouden randje’ was de misschien wat cryptische titel, maar uiteraard ging het om helen in de zin van beter maken. Immers, volgens spreker Floris Alkemade – architect, stedenbouwkundig ontwerper en voormalig Rijksbouwmeester – moet er gebroken worden met oude vertrouwde manieren om opgaven te benaderen om het in het vervolg beter te kunnen doen, helen met een gouden randje. Als voorbeeld noemde hij de woningbouw. Er zijn landelijk circa 5 miljoen eengezinswoningen, terwijl er nog maar zo'n 2,6 miljoen gezinnen zijn en het aantal eenpersoonshuishoudens groeit. Daarbij is Nederland  het land dat het snelst verstedelijkt van Europa. Met die wetenschap in het achterhoofd is het zaak om op een andere manier naar de woningbouwopgave te kijken dan we altijd hebben gedaan. Richt je daarbij vooral op het binnenstedelijke gebied, waarbij je gebruik kunt maken van de reeds bestaande infrastructuur, dit bespaart enorme kosten. Speel daarbij ook snel in op de veranderingen die je ziet aankomen, blijf versnellen en vooroplopen dat bespaart veel geld.

 

Politiek en markt kunnen daarbij complementair samenwerken; de politiek die aangeeft wat we willen en de markt die met alle aanwezige kennis en kunde met manieren komt hoe we dat gaan realiseren.

Meer modulair?

Na een korte pauze volgden twee workshopsrondes waarin de deelnemers aan twee van de drie aangeboden workshops konden deelnemen. Er kon bijvoorbeeld worden geluisterd naar Harry Michels, transitiemanager Renovatie- en Vervangingsopgave van de provincie Noord-Holland, die inging op de vraag hoe je samen slimmer infrawerken en civiele kunstwerken zou kunnen renoveren en vervangen. Ook hier kwam naar voren dat daarvoor eigenlijk een andere aanpak nodig is dan we gewend zijn. Industrieel, flexibel demontabel bouwen bijvoorbeeld. Nu kan het bijvoorbeeld zijn dat van de 80 kunstwerken in een gemeente er 79 op een verschillende manier en door verschillende leveranciers zijn gemaakt. Dergelijk maatwerk maakt de onderhoudsopgave uiterst complex, zeker met het oog op duurzaamheidsdoelstellingen. Modulaire bouw zou een oplossing kunnen zijn om onderhouds- en renovatieopgaven van de toekomst aanzienlijk te vergemakkelijken.

Wederzijds begrip kweken

In een tweede workshop ging Dennis Jansen van de Antea Group in op hoe bij het Stephenson-viaduct in Leeuwarden door middel van sensoring wordt geprobeerd om informatie te verzamelen waarmee goede keuzes kunnen worden gemaakt voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

 

De derde workshop ging over de samenwerking aan de V en R-opgave van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Kern van het verhaal van Vico de Bruijne van RWS en Rinze Herrema van Witteveen+Bos was dat het voor het creëren van een win-win situatie voor zowel opdrachtgever als markt, het cruciaal is om elkaar en elkaars taal beter te begrijpen en te investeren in wederzijds vertrouwen. En dat vraagt absoluut om een forse inspanning van beide zijden.

 

Na de workshops konden de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje nog een uurtje napraten. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Yannick Bos
Adviseur markt & overheid - Regio Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 25 april 2024
Tussenbijeenkomst Sliepe yn 'e takomst 24 april

Kun je jonger worden door een weekje in een biobased recreatiewoning te vertoeven in het mooie Friesland? De zeven teams van het project Sliepe yn’e Takomst presenteerden woensdag 24 april een tussenstand van hun ontwerpen voor biobased recreatiewoningen. Psycholoog Bernard Maarsingh gaf tijdens de bijeenkomst een lezing over de effecten van een biobased recreatiewoning op de gezondheid en vitaliteit van de gasten.

Vrijdag 22 maart 2024
Gezamenlijk het aansluitproces optimaliseren staat centraal tijdens bijeenkomst in Emmen

‘Samen beter aansluiten, dat wil toch iedereen?’, was de slogan op de uitnodiging voor de bijeenkomst van 18 maart in het stadion van FC Emmen. Desondanks bleek tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Grond’G, MijnAansluiting en Bouwend Nederland, dat de praktijk weerbarstig is. Mede gevoed door de personeelstekorten en verschillende (maatschappelijke) transities, waardoor de vraag naar elektra, gas, media en water sterk verandert, vraagt het op tijd realiseren van de gewenste aansluiting om een steeds betere afstemming tussen opdrachtgever, netbeheerder, bovengrondse aannemer, ondergrondse aannemer en de gemeente als vergunningverlener. Het versterken van de aansluitketen en het toepassen van slimme innovaties, was tijdens deze volgeboekte bijeenkomst in Emmen, dan ook hét centrale thema.

Vrijdag 1 maart 2024
JBN Noord op excursie naar de Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp

Op donderdag 29 februari bezochtend de leden van Jong Bouwend Nederland in Regio Noord het project 'De Nieuwe Waterwerken' in Zoutkamp waar wordt gewerkt aan een nieuw gemaal en de renovatie van de Hunsingosluis.