Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Regio oost
 4. Ledenzaken regio oost

Ledenzaken Regio Oost

Op deze pagina vind je diverse informatie over ledenzaken voor de Regio Oost.

Activiteitenplan

In Regio Oost staat belangenbehartiging met betrekking tot de beleidsvelden markt en overheid, onderwijs en arbeidsmarkt en sociale zaken centraal. Lobbyactiviteiten gericht op provincies, gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers behoren ook tot de kernactiviteiten. Daarnaast geven de beleidsadviseurs voorlichting aan leden over onderwerpen op de verschillende beleidsterreinen. In het jaarplan 2024 van Regio Oost vind je een jaaroverzicht van de activiteiten.

Downloads

Afdelingen

Een afdeling is een lokale ontmoetingsplaats waar ondernemers kennis en ervaring uitwisselen. Regio Oost heeft 10 afdelingen. Deze afdelingen zijn zelfstandig. Bedrijven kunnen lid worden van één of meer afdelingen in een regio. De afdeling vertaalt het algemene beleid van Bouwend Nederland in haar werkgebied. Daarnaast ontwikkelt een afdeling zelf ook beleid, waarbij de afdeling een grote mate van zelfstandigheid heeft, maar daarbij niet mag handelen in strijd met algemeen beleid.

De belangrijkste taken van een afdeling zijn:

 • bevorderen van collegiaal contact tussen leden;
 • bijdragen aan collectieve belangenbehartiging;
 • bevorderen van samenwerking tussen Bouwend Nederland afdelingen;
 • inbreng leveren voor het door Bouwend Nederland te voeren beleid;
 • uitdragen van het door Bouwend Nederland vastgesteld beleid;
 • bestuurlijk betrokken zijn bij het samenwerkingsverband voor vakopleiding.

Infra Platform Oost (IPO)

Dit is een ontmoetingsplaats voor infraleden (o.a. grond-, weg- en waterbouw) uit Flevoland, Overijssel en Gelderland. Doel is belangenbehartiging en dienstverlening voor infrabedrijven. Het Infraplatform regio Oost heeft 50 leden en wordt ondersteund door het regiokantoor. Het platform biedt programma’s aan voor informatieoverdracht en kennisuitwisseling.

Het Infra Platform Oost heeft een commissie, bestaande uit:

 • P. (Peter) Gelink, Roelofs Wegenbouw BV, Den Ham, voorzitter
 • R. (Rob) Alberti, Reimert Oost, Vaassen, bestuurslid
 • H. (Harm) Brouwer, Dura Vermeer Infra Regio Noord Oost, Zwolle, bestuurslid
 • G. (Guido) van Tongeren, Henk van Tongeren Water & Techniek BV, Apeldoorn, bestuurslid
 • C. (Charlotte) Slotman, Abbink Wegenbouw BV, Boekelo, bestuurslid
 • Dhr J.W. (Johan) ter Horst, Heijmans infra BV, Veenendaal, bestuurslid
 • J. (Jorrit) van Ommen, Bouwend Nederland Regio Oost, Apeldoorn, verenigingsmanager

Social Support

Schulden, een scheiding of depressieve klachten; het kan iedereen overkomen. In zo'n periode bestaat er vaak geen scheiding meer tussen werk en privé. Men sjouwt de last overal mee naar toe, dus ook mee naar het werk. Op dat moment komt Social Support om de hoek kijken. Social Support biedt werknemers niet alleen een luisterend oor, we staan ze vooral bij met raad en daad. Waar nodig verwijzen we door naar relevante hulpinstanties.

Bekijk Social Support.