Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio randstad noord
  4. Afdeling noord holland noord

Afdeling Noord-Holland-Noord

De afdeling Noord-Holland-Noord behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen de regio staat het vrij een afdeling te kiezen bij wie men zich wil aansluiten. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega’s te ontmoeten en praktijkervaring uit te wisselen.

Contactpersoon afdeling Noord-Holland-Noord

Lisette van den Mosselaar
Ambtelijk secretaris - Bouwend Nederland
E-mailadres
Pauline Bakker
Ambtelijk secretaris - Bouwend Nederland
E-mailadres