Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio randstad noord
  4. Infraplatform randstad noord

Infraplatform Randstad Noord

Het Infraplatform Randstad Noord is opgericht voor en door leden van Bouwend Nederland Regio Randstad Noord (RRN) die actief zijn in de GWW. Het Infraplatform verenigt, verbindt en ondersteunt Infraleden in de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Om dit goed vorm te geven, organiseert het Infraplatform een aantal technische excursies gekoppeld aan actuele thema’s binnen de GWW. Daarnaast worden in het kader van de Marktvisie een tweetal Marktdagen georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in Noord-Holland en Utrecht. Verder wordt vanuit het Infraplatform de lokale/regionale belangenbehartiging georganiseerd.

Nieuws

Bijeenkomsten

Datum Evenement
Donderdag 25 april 2024 Infravergadering
Donderdag 4 juli 2024 2-daagse excursie
Donderdag 3 oktober 2024 Excursie met diner
Donderdag 28 november 2024 Themasessie

Meer informatie?

Wil je meer weten over Infraplatform Randstad Noord? Neem dan contact met ons op!