Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio zuid
  4. Afdeling zeeland

Afdeling Zeeland

De afdeling Zeeland behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden kunnen lid worden van de afdeling Zeeland. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega's te ontmoeten en praktijkervaringen uit te wisselen.

Nieuws uit de afdeling

Bijeenkomsten

Filters

Contactpersoon afdeling Zeeland

Jos Lukasse
Verenigingsmanager afdeling Zeeland
E-mailadres