Den Haag 2

Wat betekent Wet kwaliteitsborging voor de bouw?

Bekijk ons webinar terug!

Lees meer

Afdeling Veluwestreek

De afdeling Veluwestreek behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen de regio staat het vrij een afdeling te kiezen bij wie men zich wil aansluiten. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega’s te ontmoeten en praktijkervaring uit te wisselen.