Met ingang van 17 februari 2014 is de nieuwe afdeling Noord-Holland Noord officieel opgericht. De nieuwe afdeling is ontstaan uit een fusie tussen afdeling Alkmaar en afdeling Noordkop. De ledenvergadering komt 2 maal per jaar bij elkaar. Het bestuur legt dan verantwoording af aan deze vergadering.