Afbeelding

Wkb | Wet kwaliteitsborging

Lees meer

Afdeling Midden Zuid-Holland

De afdeling Midden Zuid-Holland behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties in de regio rondom Den Haag, Delft en Zoetermeer. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen de regio staat het vrij een afdeling te kiezen bij wie men zich wil aansluiten. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega’s te ontmoeten en praktijkervaring uit te wisselen.