Afbeelding Wordt tijdens je lunch bijgepraat door je Infraplatform!

Wordt tijdens je lunch bijgepraat door je Infraplatform!

Meld je aan voor 'Broodje Infra'

Lees meer

Regionale Infraplatform Randstad Zuid

Het Infraplatform Regio Randstad Zuid is opgericht voor en door leden van Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid die actief zijn in de GWW. Het Infraplatform RRZ verenigt, verbindt en ondersteunt Infra leden in de provincie Zuid - Holland. Hiervoor organiseert het Infraplatform minimaal drie keer per jaar inspirerende bijeenkomsten gekoppeld aan actuele thema’s binnen de GWW, vaak ook in combinatie met een excursie. Daarnaast wordt er een jaarlijkse Marktdag Infra georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in Zuid-Holland. Ook draagt het Infraplatform RRZ bij aan een sterkere lokale en regionale belangenbehartiging.